Podatki w Austrii

BUAK,cała prawda o urlopie w branży budowlanej w Austrii

Choć za oknem oziębiają się coraz bardziej, wiele osób pracujących w branży budowlanej w Austrii  nie zdążyła jeszcze wykorzystać swojego urlopu. Kiedy pogoda sprzyjała letnim wyjazdom, sprzyjała również nadrobieniu wszelkiego rodzaju prac budowlanych.  Co zatem zrobić by urlop nie przepadł?

Wymieniona branża podlega w Austrii pod kasę urlopową zwaną BUAK’iem. To dzięki niej możemy być spokojni o swój zaległy urlop. Jakie są jej kompetencje oraz co najważniejsze jak z BUAK odzyskać odszkodowanie za zaległy urlop. O tym wszystkim poniżej

BUAK? Cóż to takiego?

Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse (w skrócie BUAK) to mówiąc ogólnie kasa urlopowa pracowników budowlanych pracujących na terenie Austrii. Bardziej znaną odpowiednikiem wymienionej instytucji jest niemiecka kasa urlopowa Soka-Bau.

BUAK należy do organizacji prawa publiczn­ego a jago głównym zadaniem jest wypłata roszczeń urlopowych, naliczanie składek oraz koordynacja procesów administracyjnych związanych w ustawą o BUAK. Wedle założeń ustawy pracodawca winien regularnie (miesięcznie) odprowadzać składkę urlopową. Dzięki temu osoby zatrudnione w branży budowlanej zmieniając pracę nie tracą prawa do należnego, niewykorzystanego urlopu.  

Jak naliczane są składki urlopowe?

Austriacki pracodawca (jak wspominano wcześniej) zobligowany jest do odprowadzania składek. Ich wysokość uzależniona będzie od stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika, jak i od rodzaju wykonywanej pracy.

Poniżej praktyczne wskazówki jak obliczyć wysokość dziennej składki urlopowej:

 1. Do stawki godzinowej należy doliczyć 25 %.

 2. Otrzymaną kwotę pomnożyć przez tzw. „faktor urlopowy”.

 3. Wspomniany „faktor urlopowy” określa rozporządzenie Austriackiego Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej i Ochrony Konsumenta i dzień dzisiejszy wynosi on 11,55 przy 39 godzinnym tygodniu pracy.

 4. Uzyskaną kwotę należy podzielić przez 5.

  >
 5. Otrzymana kwota to dzienna składka jaką powinien odprowadzać za nas pracodawca do BUAK.

 

Pracownicy budowlani już od pierwszego dnia pracy na terenie Austrii nabywają prawa urlopowe. Urlop naliczany jest wprost proporcjonalnie do przepracowanych tygodni. W tym wypadku jako tydzień przyjmuje się pięć dni roboczych w jednym tygodniu kalendarzowym.

 

Jak sprawdzić czy nasz pracodawca odprowadza składki do BUAK?

W takim wypadku najprostszym sposobem będzie oczywiście rozmowa z pracodawcą. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu boimy się zapytać,  można to ustalić dzwoniąc bezpośrednio do BUAK. Warto również wiedzieć, że kasa urlopowa kwartalnie bądź rocznie wysyła każdemu pracownikowi tzw. zestawienie konta pracownika,  gzie znajdziemy informacje o naszych składkach.

 

Różnica między ekwiwalentem a odszkodowaniem.

Czym jest odszkodowanie ?

Czym jest ekwiwalent?

 1. Prawo do odszkodowania przysługuje pracownikowi nawet kiedy nie zakończył pracy w branży budowlanej.

 2. W roku 2014 przysługuje prawo do roszczenia urlopowego (odszkodowania) za rok 2012. W przypadku urlopu za lata późniejsze możemy mówić o ekwiwalencie.

 3. Od odszkodowania nie jest potrącony podatek dochodowy.

 1. Prawo do ekwiwalentu uzyskujemy kiedy kończymy pracę w branży budowlanej na terenie Austrii

 2. Po 6 miesiącach od zakończenia pracy będziemy mieli prawo do ekwiwalentu  za cały niewykorzystany urlop. 

 3. Od ekwiwalentu potrącany jest podatek dochodowy.

 

Bieżące wykorzystywanie urlopu.

W 2014 roku weszła ustawa mówiąca o okresie w którym możemy wykorzystać nasz urlop, a mianowicie jest to 36 miesięcy. Jeżeli pracujemy od 2012 bez przerwy do końca tego roku musimy wykorzystać (wybrać) urlop za rok 2012. Urlop za rok 2013 musimy wybrać do 31 marca 2016.