DST-2021
Pomożemy
rozliczyć podatki z Niemiec i Austrii
uzyskać Kindergeld
dobrać i zmienić klasę podatkową
rozliczyć Gewerbe
uzyskać świadczenie Elterngeld
DST-2021
Pomożemy
rozliczyć podatki z Niemiec i Austrii
uzyskać Kindergeld
dobrać i zmienić klasę podatkową
rozliczyć Gewerbe
uzyskać świadczenie Elterngeld
menu

Kündigung - kiedy austriacki pracodawca ma prawo zwolnić pracownika?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Często boimy się, że stracimy pracę, która jest jedynym źródłem naszego utrzymania. Zatem sumiennie wykonujemy polecenia naszego pracodawcy. Co jednak dzieje się w momencie, gdy nasz pracodawca nie zamierza już z nami współpracować? Kiedy działając zgodnie z prawem może zerwać z nami stosunek pracy?
 

Cztery najczęstsze przyczyny zakończenia stosunku pracy.

Najbardziej popularnymi formami zwolnienia pracownika są:

1. Zerwanie stosunku pracy podczas „okresu próbnego”

W trakcie trwania „ okresu próbnego”, który zazwyczaj trwa od miesiąca do trzech miesięcy, pracodawca jak i pracownik w każdej chwili może zerwać stosunek pracy bez podania konkretnej przyczyny.

UWAGA! Jeżeli „ okres próbny” będzie przedłużony to nadal mamy możliwość zwolnienia się w każdej chwili. W takiej sytuacji również pracodawca ma prawo zwolnić pracownika bez podania powodu.

2. Ugodowe rozwiązanie umowy o pracę

Warunki umowy o pracę mogą być w każdej chwili uzgadniane i zmieniane za obopólną ugodą. Toteż można dowolnie zmieniać czas zakończenia naszej umowy o pracę. Czy zmiany zostały wprowadzone za zgodą pracownika jest traktowane w każdej sytuacji indywidualnie. Musimy jednak być świadomi faktu, iż podpisany przez nas dokument jest niepodważalny.

3. Koniec pracy uwarunkowany terminem umowy

Jeżeli nasza umowa z pracodawcą w Austrii opiewa na czas określony i nie zostanie przez nas przedłużona nasz stosunek pracy wygasa wraz z datą końcową na umowie.

4. Wypowiedzenie (Kündigung)

Wypowiedzenie kończy stosunek pracy w przypadku umowy na czas nieokreślony. Pomijając niektóre prawne i zawarte w umowie klauzule, w gestii pracobiorcy bądź tez pracodawcy leży dopilnowywanie poszczególnych terminów jak też ustalenie ostatecznych daty zakończenia współpracy. Wypowiedzenie nie ma określonej formy może ono nastąpić poprzez: informację ustną, pisemną bądź poprzez przekazanie świadectwa pracy przez pracodawcę.

 

Jak chronić się przed wypowiedzeniem?

Wypowiedzenie może zostać podważone. Wg. prawa o równości można podważyć nasze wypowiedzenie, jeżeli miało ono na celu dyskryminacje np. płciową.
Pracodawca jest zobligowany do poinformowania o każdym wypowiedzeniu rade pracownicza, która ma tydzień na ewentualne odwołanie od decyzji pracodawcy. Jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw decyzja uprawomocnia się. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma rady pracowniczej pracownik może osobiście zgłosić sprzeciw od decyzji wypowiedzenia.
Wypowiedzenie może zostać przekazane na drogę sądową, jeżeli jest ono bezprawne a pracujemy w danym przedsiębiorstwie minimum 6 miesięcy. Gdy zwalniane są osoby starsze badany jest socjalny powód i czy dana osoba poprzez to wypowiedzenie nie zostanie wykluczona z grupy osób w wieku produkcyjnym.

 


Czym tak naprawdę jest zwolnienie?

Terminem „zwolnienie” określa się rozwiązanie stosunku pracy. Treść zwolnienia musi zawierać powód zwolnienia. Poniżej przedstawiamy kilka powodów zgodnie z klauzulą §1162 zawartą w Allgemeinen Burgerlichen Gesetzbuch ABGB (Powszechnej Księgi Praw Obywateli). Pracownik może zostać zwolniony, gdy:

 • opuszcza pracę bez podania powodu,
 • gdy posiada orzeczenie o niezdolności wykonywania danej pracy,
 • spożywa alkohol w pracy bądź przychodzi w stanie do pracy nietrzeźwym i nie dostosowuje się do ostrzeżeń pracodawcy,
 • dopuści się napaści słownej bądź fizycznej na pracodawcy bądź współpracowniku,
 • dopuści się kradzieży bądź innego czynu karalnego,
 • uporczywie zaniechuje swoich obowiązków,
 • przedstawi fałszywe dokumenty świadczące o uprawnieniach czy też wykształceniu,
 • działa na niekorzyść firmy.

 

Kiedy zgodnie z prawem możemy wystąpić z pracy?

Wystąpienie oznacza natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z winy pracobiorcy, który musi podać niepodważalny powód. Powody, zakończenia pracy mogą być następujące:

 • nie jesteśmy w stanie dalej pracować bez uszczerbku na zdrowiu,
 • pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków socjalnych jak i bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • praca ingeruje w strefę intymną pracownika.

 

Osoba kończąca pracę powinna pamiętać o…

Zazwyczaj wszelkie rozstania są bardzo emocjonalne. Często zdenerwowani zapominamy o najważniejszych sprawach. 

Na koniec zatem garść informacji, które mogą być przydatne w momencie rozstania z pracodawcą.
W momencie zwolnienia warto zasięgnąć porady prawnej, jeżeli mamy wątpliwości czy nasz pracodawca nie zaniechał jakiś czynności związanych z naszym zatrudnieniem i zwolnieniem.
Powinniśmy także zadbać, by kończąc współpracę otrzymać od pracodawcy: świadectwo pracy, zaświadczenie o wymeldowaniu z Austriackiej kasy chorych, podsumowanie naszych przychodów za ostatni rok (Lohnzettel), specyfikację wynagrodzenia za ostatni miesiąc, zaświadczenie od pracodawcy, które możemy złożyć w Austriackim urzędzie pracy.

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 maj 2018 18:13

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: