menu

Chude portfele emerytów w Niemczech a... obowiązki podatkowe

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Już 9 lat temu, bo z początkiem 2005 roku w Niemczech weszła w życie reforma dotycząca opodatkowania dochodów emerytalnych. W wyniku ustawy o dochodach emerytalnych zmieniło się opodatkowanie rent dożywotnich, które odtąd zaliczane są nad Renem do dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 49 ustęp 7 ustawy o podatku dochodowym.

Jedna renta, a dwa podatki?

Pomiędzy Niemcami a Polską została zawarta umowa międzypaństwowa przeciw podwójnemu opodatkowaniu. Na podstawie tego porozumienia tylko państwo niemieckie ma prawo do opodatkowania niemieckich rent! W tym miejscu większość czytających niniejszy tekst zauważy, że od rent i emerytur wypłacanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a transferowanych z Niemiec pobierany jest podatek w Polsce. A zatem zachodzi pytanie, jak od jednego świadczenia można zapłacić podatek w dwóch krajach?! To jest oczywiście niezgodne z prawem. Świadczenie wypłacane z budżetu niemieckiego może być opodatkowane tylko w Niemczech, stąd też nie może być już drugi raz opodatkowane w Polsce.

 

Czy podatek zostanie naliczony od całego otrzymanego świadczenia?

W Niemczech podatek od renty wypłaconej w roku 2005 naliczany jest tylko od połowy jej wysokości. Zatem jeżeli ktoś otrzymał rentę w 2005, ma obowiązek zapłacić podatek tylko od 50% otrzymanej kwoty. Jednak z roku na rok część renty, jaka zostaje opodatkowana, podlega zwiększeniu i w roku 2030 zapłacimy już podatek od całej otrzymanej renty. Jaka zatem jest szansa na uniknięcie zapłaty podatku? Trzeba pamiętać, że w Niemczech obowiązkowo należy złożyć zaznanie podatkowe, ale przy spełnieniu określonych kryteriów można uniknąć płacenia podatku, bo opodatkowanie renty zależy od statusu podatkowego, jaki uzyskała opodatkowywana osoba.

Prawo podatkowe dzieli podatników na:

  • podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym (Unbeschränktsteuerpflichtig), podlegających wszelkim należnym ulgom podatkowym;

  • podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym (Beschränktsteuerpflichtig), którzy nie mają możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Z założenia emeryt, który pobiera niemiecką rentę i mieszka poza granicami Niemiec, jest traktowany jako osoba o ograniczonym obowiązku podatkowym (Beschränktsteuerpflichtig). Zatem nie będzie miał możliwości skorzystania z ulg podatkowych należnych osobom zamieszkałym w Niemczech.

Istnieje jednak możliwość, aby osoby mieszkające w Polsce, a pobierające niemiecką emeryturę były traktowane jako osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Niemczech (Unbeschränktsteuerpflichtig) i wtedy jest bardzo duża szansa, aby uniknąć podatku w Niemczech.

Jako Unbeschränktsteuerpflichtig można być traktowanym wtedy, jeśli spełnia się przynajmniej jeden z następujących punktów:

  • w danym roku rozliczeniowym było się zameldowanym w Niemczech powyżej 183 dni;

  • 90% rocznych dochodów przypada na dochody niemieckie, a tylko 10% na zagraniczne;

  • w danym roku rozliczeniowym dochód w Polsce nie przekraczał odpowiednich stawek; są to stawki zmieniające się w zależności od roku podatkowego (w latach 2005–2007 nie więcej niż 3068 €, w roku 2008 – 3832 €, w roku 2009 – 3917 €, w roku 2010 – 4002 €).

 

Teraz przyjrzyjmy się, jak przepis znajduje zastosowanie w życiu codziennym.

Emerytka – pani Maria – mieszka w Polsce i otrzymuje rentę z Niemiec. Według opisanej wyżej ustawy pani Maria ma obowiązek od 2005 roku składać rozliczenie roczne w Urzędzie Skarbowym w Niemczech (w Finanzamt Neubrandenburg). Właśnie z wymienionego urzędu otrzymała stosowne wezwanie i jest zdania, że jako osoba osiadła poza granicami Niemiec ma obowiązek od uzyskanej renty zapłacić podatek. Ponieważ pani Maria nigdy nie pracowała w Polsce, nie nabyła prawa do emerytury. Jako że całe świadczenie otrzymuje z Niemiec, może bez problemu uzyskać status osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Zyskując niniejszy status, pani Maria nie zapłaci w Niemczech podatku.

Emeryt – pan Jan – otrzymuje miesięcznie 150 € emerytury z Niemiec i jako górnik pracujący przez długie lata w Polsce miesięczne otrzymuje 3500 zł. Ponieważ jego roczny dochód w Polsce przekroczył dopuszczalną granicę w Niemczech, będzie traktowany jako osoba o ograniczonym obowiązku podatkowym. Pan Jan zatem, składając zeznanie podatkowe w Niemczech, ma obowiązek zapłacić ustawowy podatek.

Z wyżej wymienionych przykładów wynika, że część osób pobierających emerytury z Niemiec nie będzie od tych świadczeń odprowadzać podatku. Pocieszeniem dla drugiej grupy jest jednak to, że może ona otrzymać z powrotem niesłusznie potrącony podatek w latach 2005–2010 w Polsce.
Ostatnio zmieniany wtorek, 22 maj 2018 18:01

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: