menu

Czy klasa podatkowa jest sposobem na obniżenie podatku w Niemczech?

Oceń ten artykuł
(19 głosów)

Klasa podatkowaWszelkie potrącenia z wynagrodzenia od wieków budzą liczne kontrowersje. Już faryzeusze podstępnie pytali Chrystusa czy podatki należy płacić? Padła wówczas znana i do dziś cytowana odpowiedź: „Oddajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest bożego Bogu”.

Od dawna istnieje również wiele sposobów na sprawdzenie czy podatek faktycznie został zapłacony. Za czasów Kazimierza Wielkiego poborcy podatkowi zostawiali płacącemu połowę przeciętego kijka. W razie kontroli wystarczyło porównać obie połówki by stwierdzić, czy podatek rzeczywiście został zapłacony. Jak przed wiekami tak i obecnie ludzie wymyślają różne sposoby optymalizacji podatkowej. Zatrudnieni za zachodnią granicą bardzo często interesują się klasami podatkowymi.  Dopytują nie tylko, która klasa pozwoli im uniknąć dopłaty podatku po złożeniu deklaracji, ale również, która będzie najbardziej przyjazna dla kieszeni.

Czym jest klasa podatkowa?

Podatnicy, którzy osiągają dochody w Niemczech, z uwagi na tak zwaną klasę podatkową, mają potrącane zaliczki podatkowe w różnej wysokości. Jest to zależne nie tylko od osiągniętego dochodu, ale także i przede wszystkim od wspomnianej wcześniej klasy podatkowej. Pracujący za Odrą płacą zaliczki na podatek naliczone według 6 klas podatkowych.

Czym więc jest owa klasa? Jest ona ściśle związana z sytuacją rodzinną podatnika. Zatem uogólniając możemy przyjąć, że każda osoba pracująca i płacąca podatki w Niemczech będzie miała przyznaną tzw. klasę podatkową, dzięki której możliwe jest naliczenie odpowiednich zaliczek na podatek. Przy wyznaczeniu odpowiedniej klasy pod uwagę bierze się sytuację zawodową, stan cywilny, liczbę dzieci a także wysokość dochodu. Z pewnych względów to czy małżonek mieszka i pracuje za granicą również będzie bardzo istotne.

Dobór klasy podatkowej.

Najpopularniejszą, pierwszą klasę podatkową otrzymują zazwyczaj samotni i bezdzietni. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku małżeństw. Gdy oboje małżonkowie mieszkają w Niemczech każde z nich z przydziału otrzymuje czwartą klasę podatkową (co można zapisać jako kombinację klas podatkowych 4/4). Taką też kombinację powinny zachować osoby o podobnych dochodach. Klasy 3/5, przewidziane są w sytuacji, gdy jedno z małżonków zarabia znacznie więcej. Takie zestawienie będzie optymalne, jeżeli np. małżonek osiąga
co najmniej 60-70% ogółu dochodów. 

W praktyce osoby wyjeżdżające do pracy w Niemczech, których małżonkowie mieszkają w Polsce zazwyczaj otrzymują pierwszą klasę podatkową. Spory podatek potrącony w takim przypadku powoduje, że chętnie zmieniają ją na trzecią, gdyż posiadając tą klasę zaliczki na podatek są najniższe. Również pracodawcy często zachęcają do zmiany. Jednak w sytuacji, kiedy np. małżonka mieszka w Polsce i osiąga wysokie dochody, przy złożeniu deklaracji podatkowej może dojść do konieczności dopłaty podatku. Dodatkowo, gdy taka nadpłata okaże się duża, niemiecki Urząd Skarbowy może zażądać dodatkowych zaliczek na rok następny, aby zapobiec ewentualnej niedopłacie w przyszłości.

Kiedy warto zmienić klasę podatkową?

Osoby, które spodziewają się rychłego zakończenia stosunku pracy, wybierają się na urlop macierzyński lub ewentualnie mają problemy zdrowotne, powinny mieć świadomość, że zmiana klasy podatkowej ma nie tylko wpływ na wysokość potrąconego podatku, ale także na wysokość świadczeń zastępujących dochody. Mówimy tu przede wszystkim o świadczeniach takich jak:

 • zasiłek dla bezrobotnych
 • świadczenie chorobowe
 • świadczenia macierzyńskie

Co do zasady podatnik może wnioskować o zmianę klasy podatkowej raz w roku. Jednak w uzasadnionych przypadkach klasę podatkową można zmienić więcej niż raz w roku.

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku m.in., gdy:

 • zmienia się stan cywilny podatnika
 • jedno z małżonków rejestruje się jako osoba bezrobotna
  w Niemczech
 • jedno z małżonków rozpoczyna pracę po urlopie wychowawczym
 • jedno z małżonków rozpoczyna pracę
 • jedno z małżonków kończy pracę w Niemczech
  i jednocześnie będzie przebywało / pracowało na terenie innego kraju.

Czy klasa podatkowa ma wpływ na wysokość zapłaconego podatku?

Wróćmy jednak do pytania postawionego w tytule. Jak wspominaliśmy wcześniej pracujący w Niemczech często są przekonani, że mając trzecią klasę podatkową płacą mniejszy podatek dochodowy. Po części takie przekonanie wynika z faktu, że na wspomnianej klasie podatkowej potrącane są najniższe zaliczki na podatek dochodowy. Często także trzecia klasa podatkowa traktowana jest adekwatnie do sytuacji rodzinnej. Przyjmuje się, że jeżeli pracownik jest żonaty / zamężny nie powinien mieć innej niż trzecia klasa. Z kolei tylko kawaler powinien mieć pierwszą klasę podatkową. Jest to niestety bardzo duże uproszczenie. W powyższym tekście pokazaliśmy, że istnieje wiele kombinacji klas podatkowych. Osoba żonata, zamężna może mieć np. trzecią, czwartą, piątą a nawet pierwszą czy szóstą klasę podatkową.

Należy jednak pamiętać, że w praktyce klasa podatkowa odpowiada tylko i wyłącznie za wysokość potrąconych zaliczek. W sytuacji, gdy potrącone zaliczki okazują się być za małe po złożeniu deklaracji podatkowej pojawia się dopłata.
W sytuacji, gdy odprowadzone zaliczki okażą się zbyt duże podatnicy po rozliczeniu otrzymają zwrot.  Klasa podatkowa nie będzie maiła zatem żadnego znaczenia na końcową wysokość zapłaconego podatku.  Wobec powyższego można spokojnie przyjąć, że na ostateczny wymiar podatku będą miały wpływ: wysokość dochodu, sytuacja rodzinna oraz zastosowane ulgi i odpisy przy rozliczeniu podatkowym. Stąd podkreślmy to jeszcze raz, klasa podatkowa nie powinna i nie może być traktowana jako sposób na obniżenie podatku.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 marzec 2019 18:07

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: