menu

Kindergeld? Ostrzegamy wnioskujących / pobierających rodzinne w Niemczech

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Kindergeld

Największe starania nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt. Również osoby wnioskujące o rodzinne w Niemczech niejednokrotnie miały okazje przekonać się, że rozpatrywane przez kasę rodzinną wnioski nie zawsze kończą się przyznaniem świadczenia. Dlatego składając wniosek na Kindergeld warto zebrać wymagane dokumenty oraz sprawdzić jakie warunki należy spełnić by otrzymać świadczenie.  Jednak by nie straszyć a pomagać poniżej opisujemy kilka ciekawostek związanych z odwołaniem od decyzji a także informujemy na co zwrócić uwagę w przypadku przyznania zasiłku rodzinnego w Niemczech.

Decyzja negatywna? Czy i gdzie można się odwoływać?

Rodzice pracujący w Niemczech starając się o Kindergeld powinny nastawić się, że wniosek o świadczenie może zostać odrzucony. Co wtedy? Czy jest szansa na odwołanie? Przede wszystkim należy zbadać powód odrzucenia decyzji i w sytuacji, gdy decyzja jest bezzasadna przygotować odwołania. Uzasadnione odwołanie powinno zazwyczaj (chyba, że decyzja wskazuje inaczej) znaleźć się w urzędzie, który wydał wcześniejszą decyzję (w przypadku rodzin mieszkających w Polsce jest to Familienkasse Sachsen).

W sytuacji, gdy macie Państwo problem z ustaleniem przyczyny wystawienia przez urząd decyzji negatywnej warto skontaktować się z osobami kompetentnymi. Zawsze warto dokładnie sprawdzić decyzję, ponieważ nie tylko może ona zawiesić wypłatę świadczenia, ale także nakazywać zwrot już wypłaconego Kinergeld.

Przyczyny odmowy przyznania świadczenia mogą być przeróżne od najbardziej skomplikowanych (niespełnienia warunków przyznania świadczenia) do banalnych (jak np. niedostarczenie wymaganych dokumentów).

Uwaga: Jeżeli termin odwołania minął i decyzja się uprawomocni mamy prawo ponownie składać wniosek o Kindergeld. W takim wypadku jednak nie otrzymamy zasiłku za okres, za który wydana była decyzja. W uzasadnionych sytuacjach można także prosić o przywrócenie terminu odwołania.

Do odwołania należy się przygotować, ponieważ od decyzji wydanej po odwołaniu (tzw. Einspruchsentscheidung) nie ma możliwości kolejnego odwołania. Oczywiście sama decyzja może być zaskarżona. Instytucjami w których można skarżyć kolejną decyzję jest sąd finansowy (Finanzgericht) ewentualnie sąd socjalny (Sozialgericht). Jednak z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli wnioskodawca nie miał argumentów (dokumentów) by przekonać do swojej racji Familienkasse również trudno będzie przekonać sąd. Termin na wniesienie wspomnianej skargi zazwyczaj wynosi 30 dni od otrzymania decyzji odwoławczej.

 

W przypadku przyznania Kindergeld także należy uważać

Nie chcemy na siłę udzielać dobrych rad, bo nikt tego nie lubi. Jednak prosimy by pamiętać o tym, że to, że świadczenie rodzinne zostało przyznane, nie oznacza, że decyzja może zostać wstrzymana lub zmieniona. Dlatego osoby pobierające zasiłek rodzinny w Niemczech powinny być świadome obowiązków wobec urzędu jakie niesie za sobą wypłata świadczenia. Na co zwrócić uwagę w szczególności?

  • Powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią otrzymanej decyzji. Bywa, że w decyzji zawarta jest informacja, że po określonym terminie należy dosłać pewne dokumenty. Niedopełnienie formalności może doprowadzić do zatrzymania wypłaty świadczenia.
  • Nie zapominajmy informować Familienkasse o wszelkich zmianach dotyczących zatrudnienia, meldunku czy też nauki dziecka. Takie „roztargnienie” może nieść za sobą poważne konsekwencje. W przypadku niezgłoszenia przez nas zmian, niemiecka kasa rodzinna może wysłać list z prośba o oddanie już pobranego przez nas zasiłku. Wówczas do wyjaśnienia sprawy będziemy musieli zwrócić pobrane wcześniej pieniądze. 
  • Terminowo odpisujmy na wysyłaną przez Familienkasse korespondencję. W szczególności dotyczy ankiet sprawdzających, które wysyłane są raz w roku, w celu aktualizacji danych. Nieterminowe odesłanie druków może doprowadzić do wstrzymania zasiłku a nawet wystawienia decyzji negatywnej, która może nakazywać zwrot wypłaconego już świadczenia. Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że częstą przyczyną zatrzymania lub konieczności zwrotu świadczenia są błędy we wspomnianej ankiecie. W związku z czym, jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, by uniknąć ewentualnego błędu warto skonsultować odpowiedzi z osobami mającymi rozeznanie w temacie. Na naszym blogu szerzej pisaliśmy o ankietach w tekście pt. "Ankieta sprawdzająca prawo do Kindergeld"
  • W przypadku gdy rodzina przebywa w Polsce powinniśmy regularnie dbać o ustalenie prawa / lub braku prawa do świadczenia 500+ więcej na ten temat pisaliśmy w naszym tekście: "Czy osoby pracujące w Niemczech powinny składać wniosek na 500 Plus?"
Ostatnio zmieniany wtorek, 10 marzec 2020 10:10

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: