Telefon +48 77 543 23 03  

Pomożemy rozliczyć podatek z Niemiec
Złożymy deklarację podatkową
Z nami uzyskacie Państwo Kindergeld
Zasiłek rodzinny z Niemiec
Dobierzemy optymalną klasę podatkową
Pomożemy ją także zmienić
Rozliczymy działalność gospodarczą
Kleingewerbe
Odzyskamy możliwy zwrot podatku
Zadbamy o zasiłek rodzinny z Austrii
Familienbeihilfe
previous arrow
next arrow
Slider
menu

Kindergeld dla rzeczywistych opiekunów

Zdarza się, że zatrudnienie w Niemczech niesie za sobą różne zagrożenia. Praca z dala od domu rodzinnego nie sprzyja życiu rodzinnemu i w niektórych, skrajnych wypadkach może prowadzić do rozwodów. Rozpad małżeństwa istotne wpływa na pogorszenie warunków ekonomicznych dzieci pozostających na wychowaniu jednego z rodziców. Obniża to szansę na właściwy start dzieci. W tym wypadku istotne będzie by dzieci pracującego w Niemczech rodzica nadal otrzymywały zasiłek Kindergeld. Jednak, co dzieje się w momencie, kiedy rodzina rozpada się? Który z rodziców w takiej sytuacji będzie miał prawo do zasiłku rodzinnego?  Co zrobić gdy przyznany zasiłek nie trafia w swój cel – poprawa egzystencji dzieci?

Mimo, że niniejszy wpis został opublikowany jakiś czas temu, wciąż jest bardzo poczytny i generuje sporo zapytań. W związku z tym postanowiliśmy go zaktualizować opierając się nie tylko na obecnych przepisach prawa ale także aktualnemu podejściu do problemu przez urząd wypłacający świadczenie...

 

Któremu rodzicowi przysługuje Kindergeld?

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w Niemczech regulują przepisy BKGG (Bundeskindergeldgesetz).  Według wspomnianych przepisów na każde dziecko i za dany okres zasiłek rodzinny może być przyznany tylko raz i tylko jednemu z rodziców. W przeszłości oczywiście miały miejsce próby wyłudzeń tego świadczenia i przypadki, kiedy to na jedno dziecko został pobierany zasiłek 2 razy. Obecnie by wyeliminować takie praktyki konieczne jest podawanie do urzędu niemieckich numerów Identyfikacyjnych dzieci lub w przypadku, gdy dziecko przebywa w Polsce numeru PESEL. Osoba, która zostanie złapana będzie musiała liczyć się ze zwrotem świadczenia i spor karą finansową.

Z reguły, kiedy rodzinna mieszka w Polsce o Kindergeld wnioskuje rodzic pracujący w Niemczech. To jemu w większości przypadków wypłacany jest zasiłek. Ale czy będzie miał on prawo do świadczenia z chwilą rozpadu małżeństwa? W tej kwestii także istnieją regulacje prawne. Wskazują one, że po rozwodzie prawo do świadczenia będzie miał rodzic / opiekun, który ma stały meldunek z dziećmi.  Stąd jeżeli jeden z rodziców traci meldunek z dzieckiem, automatycznie traci prawo do zasiłku. Niestety zdążają się przypadki, że po rozpadzie związku, świadczenie jest z automatu wypłacane rodzicowi pracującemu w Niemczech, nawet w sytuacji, kiedy nie ma on meldunku z dziećmi. W takim przypadku mówi się o wyłudzeniu świadczenia. Z kolei rodzic pozostający w Polsce żyje w przekonaniu, że skoro nie pracuje w Niemczech to nie może wnioskować i otrzymywać zasiłku z Niemiec.

Przepisy jednak stanowią inaczej.  W szczególnych warunkach osoba nie pracująca i nie przebywająca w Niemczech może otrzymywać niemiecki zasiłek rodzinny na dzieci mieszkające poza granicami Niemiec. Warunki takie zostaną spełnione, gdy:

 • Miejscem stałego pobytu drugiego rodzica są Niemcy
 • Drugi rodzic ma status podatnika z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Niemczech
 • Drugi rodzic w stosunku do dziecka nie został pozbawiony praw wychowawczych.

Zatem póki jedno z rodziców pracuje w Niemczech dzieci mieszkające w Polsce mogą otrzymywać Kindergeld. Jeszcze raz podkreślamy, że w takim wypadku wnioskodawcą może być rodzic nie pracujący w Niemczech jeżeli ma on stały meldunek z dziećmi.

 

Konieczne będzie zgromadzenie dokumentów.

Urząd wypłacający niemieckie świadczenie - Familienkasse obecnie bardzo dokładnie weryfikuje prawo do zasiłku. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wniosek zastanie odrzucony, jeżeli urząd nie otrzyma wszystkich wymaganych dokumentów. W związku z tym obecnie przed złożeniem wniosku należy zgromadzić wszystkie dokumenty pracującego w Niemczech rodzica.

Od opiekuna zatrudnionego w Niemczech konieczne będą:

 • Zaświadczenie o jego zameldowaniu w Niemczech
 • Umowa najmu mieszkania w Niemczech
 • Potwierdzenie płatności czynszu w Niemczech
 • W przypadku gdy jest on zatrudniony - zaświadczenie o zatrudnieniu w Niemczech
 • Kiedy rodzic prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie niniejszej działalności: wystawione rachunki, itp.

W związku wymogami stawianymi przez Familienkasse najlepszym sposobem na uzyskanie wymaganych dokumentów (zabrzmi to nonsensownie) byłoby porozumienie z drugim rodzicem. Puki wnioskodawca nie dostarczy wymienionych wyżej dokumentów do urzędu prawdopodobnym scenariuszem może być decyzja, która zamyka postępowanie rozpatrzenia wniosku z uwagi na brak dokumentacji. W takim wypadku pozostaje tylko droga sądowa i „przymuszenie” drugiego rodzica do dostarczenia do urzędu właściwej dokumentacji.

 

Prawo również dopuszcza by wnioskodawcą o Kindergeld było dziecko.

Co ciekawe zgodnie z § 1 punkt 2 o świadczenie rodzinne może także wnioskować dziecko. Jednak aby zostało ono przyznane muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Dziecko ma stale miejsce zamieszkania w Niemczech
 2. Dziecko jest sierotą lub nie zna miejsca pobytu swoich rodziców
 3. Nie ustalono innego prawnego opiekuna dziecka

Podsumowując: prawo do zasiłku rodzinnego z Niemiec istnieje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców ma miejsce zamieszkania w Niemczech i jest w tym kraju podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Warto wnioskować o wspomniane świadczenie, jeżeli jesteśmy w posiadaniu dokumentów, które to poświadczą.

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 maj 2018 17:58

Podane na niniejszej stronie internetowej informacje przygotowane zostały przez firmę Smuda Consulting – Intertax24 s.c. z najwyższą dokładnością i starannością. Dołożyliśmy wszelkich trosk aby zamieszczone w witrynie fakty i dane były rzetelne i prawdziwe.

Mimo powyższego zawarte tu treści mogą być nieaktualne, niekompletne lub wymagać dalszego objaśnienia. W związku z powyższym nie stanowią one jakiegokolwiek profesjonalnego doradztwa i są zamieszczane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Czytaj dalej...

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Jesteśmy także na:

   Instagram