menu

Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych na zasiłek rodzinny Kindergeld z Niemiec

Oceń ten artykuł
(18 głosów)
Decyzja negatywna na Kindergeld? Dlaczego? Decyzja negatywna na Kindergeld? Dlaczego?

Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny w Niemczech wypłacany jest na dzieci, dopóki się uczą aż do momentu podjęcia przez nie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Wysokość zasiłku jest zależna od liczby posiadanych dzieci. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. Zazwyczaj rodzice decydują, że wnioskodawcą jest ten z nich który pracuje w Niemczech. W przypadku rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych zasiłek wypłacany jest temu rodzicowi, z którym mieszka dziecko.

Odrzucenie prawa do Kindergeld ze względu na brak statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym

Aby móc złożyć wniosek o Kindergeld należy spełnić kilka warunków.  Jeden z rodziców musi pracować w Niemczech i podlegać tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Status podatnika o niegraniczonym obowiązku podatkowym uzyskuje się po przepracowaniu co najmniej 183 dni. Dobrze jest też przedstawić zameldowanie w Niemczech i dokumenty potwierdzające opłacania mieszkania. Zatem jeśli wniosek o Kindergeld odeślemy zbyt wcześnie zostanie odrzucony właśnie z powodu zbyt krótkiego stażu pracy w Niemczech.

 

Odrzucenie prawa do pełnej wysokości zasiłku Kindergeld ze względu na brak decyzji na polskie świadczenia

Od 1 lipca 2019 można w Polsce składać wniosek o „500 plus” także na pierwsze dziecko. Prawo do świadczenia mają wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody rodziny. Należy jednak pamiętać, że świadczenia wypłacane na terenie Unii Europejskiej, w tym świadczenia rodzinne podlegają pod system zabezpieczeń społecznych. Jest to koordynacja świadczeń.

Familienkasse wypłacając Kindergeld potrąca sobie odgórnie świadczenie, które można uzyskać na dzieci w Polsce jednocześnie informując, że nastąpi wyrównanie do pełnej wysokości po przedstawieniu decyzji negatywnej na 500+ z Polski.  Zatem jeśli nie dysponujemy aktualną decyzją odmowną nie uzyskamy pełnej kwoty Kindergeld z Niemiec. Zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków rodzinnych z Polski nie będzie respektowane. Tylko decyzja stwierdzająca jednoznacznie brak prawa do świadczeń na dzieci w Polsce zobowiązuje niemiecki urząd do wyrównania zasiłku Kindergeld do pełnej wysokości.

 

Pełna wysokość zasiłku Kindergeld a brak decyzji na 500+

Familienkasse nie była w stanie wszystkim pobierającym Kindergeld obniżyć zasiłek o potencjalne świadczenie wychowawcze z chwilą wprowadzenia zmian w programie 500+. Część klientów nadal otrzymuje pełną wysokość Kindergeld. Nie oznacza to oczywiście że niemiecki urząd nie zażąda zwrotu części już wypłaconego świadczenia. Ponadto może potraktować nieprzedstawienie aktualnej decyzji z Polski jak zatajenie informacji, a w skrajnych wypadkach nawet jako wyłudzenie. 

 

Odrzucenie prawa do Kindergeld z powodu braku aktualnych danych

O wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej lub zawodowej należy informować urząd w przeciągu 30 dni od nastania zmiany. Najlepiej wysłać do urzędu list wraz z dokumentami. Bezwzględnie należy zgłaszać zmiany:

  • pracodawcy,
  • utratę pracy,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub chorobowego z kasy chorych,
  • adresu zamieszkania rodziny,
  • zmianę stanu cywilnego,
  • utratę / uzyskanie świadczeń na dzieci w innym kraju,
  • zakończenie oddelegowania,

a także wszelkie inne mające wpływ na pobieranie świadczenia Kindergeld.

Familienkasse może uzyskać informacje mającego wpływ na prawo do Kindergeld lub jego wysokość także od innego urzędu, np. przyznającego Elterngeld (zasiłek rodzicielski),  w tym również od odpowiedniego urzędu zagranicznego. Jeśli nie uzyska takiej informacji także od nas potraktuje to jak zatajenie prawdy.

 

Brak odpowiedzi na pismo z Familienkasse

Niemiecki urząd kieruje zazwyczaj do pobierających Kindergeld raz w roku ankietę aktualizacyjną. Na odpowiedź wyznacza w większości przypadków 8 tygodni. Jeśli nie odeślemy ankiety wraz z wymaganymi dokumentami nasze prawo do zasiłku zostanie wstrzymane, a urząd zażąda zwrotu świadczenia do ostatniego potwierdzonego okresu.

Familienkasse może także kierować pisma z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Wyznacza termin do kiedy oczekuje odpowiedzi. Jeśli nie uzyska odpowiedzi w wyznaczonym terminie i nie podamy na piśmie powodu, dla którego nie jesteśmy dosłać dokumentów w wyznaczonym terminie wypłacanie świadczenia Kindergeld zostanie wstrzymane. W następnej kolejności urząd poinformuje na piśmie o następnych swoich krokach. W skrajnym wypadku zostaniemy oskarżeni o wyłudzenie i zostanie wszczęta wobec nas sprawa karna.  

Ostatnio zmieniany sobota, 05 wrzesień 2020 22:05

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: