Telefon +48 77 543 23 03

Pomożemy rozliczyć podatek z Niemiec
Złożymy deklarację podatkową
Z nami uzyskacie Państwo Kindergeld
Zasiłek rodzinny z Niemiec
Dobierzemy optymalną klasę podatkową
Pomożemy ją także zmienić
Rozliczymy działalność gospodarczą
Kleingewerbe
Odzyskamy możliwy zwrot podatku
Zadbamy o zasiłek rodzinny z Austrii
Familienbeihilfe
previous arrow
next arrow
Slider
menu

Niekorzystna decyzja na Kindergeld a odwołanie

Kindergeld - odwołanie od decyzji

Wniosek o Kindergeld powinien zawierać wszystkie informacje, załączniki i dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia rodzinnego z Niemiec. Podane we wniosku dane poświadczamy podpisami powinniśmy być zatem świadomi odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy, jeśli podamy informacje nierzetelnie. Mimo podania wszystkich niezbędnych danych możemy i przedłożenia koniecznych dokumentów w pewnych okolicznościach możemy otrzyma c decyzję negatywną. Jakie wówczas są możliwości?

Kiedy można spodziewać się decyzji?

Obecnie Familienkasse – Kasa Rodzinna pracuje bardzo sprawnie. Decyzje są wydawane zazwyczaj do 6 miesięcy od złożenia wniosku. Jeśli nasz wniosek został rzetelnie wypełniony o wszystkie dane i dołączyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty możemy spodziewać się decyzji nawet w przeciągu kilku tygodni. Niestety zdarza się, że urząd wymaga dodatkowych dokumentów lub informacji wtedy kieruje stosowne pismo. Powinniśmy bezwzględnie odpowiedzieć na korespondencję w podanym przez Kasę Rodzinną terminie. Jeśli z jakiś względów nie będziemy mogli odpowiedź na czas należy poinformować o tym urząd, podać powód naszego opóźnienia i poprosić o wydłużenie terminu na odpowiedź. Każda wymiana pism z Familienkasse opóźnia wydanie decyzji. Zignorowanie korespondencji z Kasy Rodzinnej może skutkować decyzją negatywną.

Formy decyzji na Kindergled

Urząd może, przy braku wątpliwości co do naszego zatrudnienia w Niemczech, wydać decyzję do pełnoletności naszych dzieci. Jeśli pracujemy w polskiej firmie, a pracujemy na podstawie zaświadczenia A1 decyzja na Kindergeld może być wydana na okres naszego oddelegowania do pracy w Niemczech. Krótkiej decyzji możemy się spodziewać również, gdy umowa z pracodawcą jest terminowa.

Informacje zawarte w decyzji

W decyzji urząd informuje nas na jaki okres wydano decyzje i jakich dokonano ewentualnych potrąceń. Zazwyczaj Familienkasse potrąca świadczenia, które można otrzymać w Polsce. W większości przypadków Kindergeld jest pomniejszony o świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dzieci, na które złożony został wniosek. Familienkasse może także pomniejszać Kindergeld o wysokość zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego, jeśli pobieraliśmy takie świadczenia zanim złożyliśmy wniosek o Kindergeld. W decyzji urząd informuje czy jest to decyzja stała czy tak zwana „decyzja tymczasowa”. Jeśli jest to „decyzja tymczasowa” oznacza to, że Familienkasse czeka na decyzje na polskie świadczenia, które potwierdzą czy nadal należą nam się zasiłki na nasze pociechy w Polsce. Kasa Rodzinna wyrówna nam pomniejszony Kindergled jeśli w Polsce otrzymamy decyzje odmowne. Jeśli decyzja jest stała, a Kindergeld jest pomniejszony, mimo iż w Polsce nie mamy prawa do świadczeń rodzinnych należy się odwołać.

Odwołanie od decyzji w sprawie Kindergeld

Od niepomyślnej dla nas decyzji na Kindergeld możemy się odwołać. Musimy jednak dotrzymać terminu odwołania. Informację jaki termin wyznacza nam urząd na odwołanie podana jest w pouczeniu. Termin do odwołania może być wyznaczony do miesiąca lub nawet do 3 miesięcy od otrzymania decyzji.  Familienkasse informuje także, gdzie należy wysłać nasze pismo. Będzie to albo adres Familienkasse lub też adres Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie. Polski urząd prześle nasze odwołanie do Kasy Rodzinnej. Odwołanie należy przygotować na piśmie dołączając dokumenty, które potwierdzą nasze racje. Urząd powinien nas poinformować o swojej decyzji. Może nas także poprosić o kolejne dokumenty. Należy jednak pamiętać, że jeśli Familienkasse nie zgodzi się z naszymi argumentami bądź nasze dokumenty będą niewystarczające pozostaje nam tylko droga prawna. Kasa Rodzinna wskaże nam adres właściwego sądu.

Decyzja „tymczasowa”

Od decyzji „tymczasowej” pomniejszającej Kindergeld o potencjalne świadczenia rodzinne w Polsce nie musimy się odwoływać pod warunkiem, że zawiera informację, że Familienkasse wyrówna nam świadczenie po otrzymaniu decyzji negatywnych. Jeżeli takiej informacji nie ma w piśmie, a nie zgadzamy się z treścią decyzji należy się odwołać w wyznaczonym terminie. Po przekroczeniu terminu na odwołanie decyzja uprawomocnia się i zostaje utrzymana w mocy.

Termin opracowania odwołania

Odwołanie jest skrupulatnie sprawdzane, dlatego też na decyzję możemy czekać nieco dłużej. Jednak, jeśli urząd nie skierował do nas żadnej korespondencji w przeciągu 6 miesięcy od daty odesłania odwołania można wysłać zapytanie o stan opracowania.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 kwiecień 2019 17:08

Podane na niniejszej stronie internetowej informacje przygotowane zostały przez firmę Smuda Consulting – Intertax24 s.c. z najwyższą dokładnością i starannością. Dołożyliśmy wszelkich trosk aby zamieszczone w witrynie fakty i dane były rzetelne i prawdziwe.

Mimo powyższego zawarte tu treści mogą być nieaktualne, niekompletne lub wymagać dalszego objaśnienia. W związku z powyższym nie stanowią one jakiegokolwiek profesjonalnego doradztwa i są zamieszczane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Czytaj dalej...

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Jesteśmy także na:

   Instagram