Wydrukuj tę stronę

Praca w Niemczech a świadczenie wychowawcze 500+

500plus a Kindergeld

Od jego wejścia w życie w 2016 roku program 500 plus budził wielkie emocje. Wielu wyborców z rozczarowaniem przyjęło jego pierwotną formę, gdy zapowiadany przez PiS program objął jedynie drugie i kolejne dzieci w rodzinie, a na pierwsze dziecko pieniądze były wypłacane tylko, jeśli rodzice spełniali kryterium dochodowe wynoszące 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. W tym roku nastąpią istotne zmiany w programie.

500+ na pierwsze dziecko

Już od 1 lipca 2019 r. zasiłek 500+ obejmie wszystkie dzieci w Polsce bez wyjątku. Jeszcze do niedawna Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiadała podwyższenie kryterium dochodowego obowiązującego przy staraniach o 500 plus na pierwsze dziecko, co tłumaczyła m.in. rosnącą z każdym rokiem pensją minimalną. Tymczasem podczas konwencji PiS 23 lutego 2019 r.  Jarosław Kaczyński nieoczekiwanie zapowiedział, że od 1 lipca 2019 r. zasady przyznawania zasiłku 500+ zostaną zmienione tak że program obejmie wszystkie dzieci w rodzinie. 

 

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Zmiany mają zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2019 r.  Zlikwidowana zostanie dotychczasowa bariera kryterium dochodowego, która obowiązuje obecnie przy staraniach się o 500 plus na pierwsze dziecko. Od 1 lipca 2019 r. 500 zł miesięcznie będzie wypłacane na wszystkie dzieci w Polsce niezależnie od zamożności rodziców i liczby dzieci w rodzinie. Elektroniczne wnioski o 500 plus będzie można składać za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. W formie tradycyjnej będzie można składać wnioski od 1 sierpnia. Przyjmowane będą w punktach wyznaczonych przez gminy. Im wcześniej zostanie złożony wniosek tym szybciej otrzymamy świadczenie. Wypłata pieniędzy rozpocznie się już w lipcu 2019 r., a termin przelewu będzie zależał od sprawności poszczególnych samorządów. Jeśli ktoś nie dostanie pieniędzy na pierwsze dziecko w lipcu, to powinien je otrzymać w sierpniu lub wrześniu z wyrównaniem.

 

500+ a Kindergeld?

Wszystkie wypłacane świadczenia na terenie Unii Europejskiej, w tym świadczenia rodzinne podlegają pod system zabezpieczeń społecznych. Jest to koordynacja świadczeń. Świadczenia rodzinne w myśl powyższego wypłacane są w określonej kolejności:

Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa: np. gdy Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek nie pracuje – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy. Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest w dwóch różnych krajach pierwszeństwo ma to państwo, w którym mieszkają dzieci.
Na przykład Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma w tym wypadku Polska.
Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.
Oboje rodziców pracuje w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.
W przypadku wypłaty świadczeń z Państwa z pierwszeństwem można otrzymać w drugim państwie tzw. dodatek dyferencyjny.
 Korzystając z programu 500 plus otrzymamy w Niemczech kwotę wynikającą ze stawek niemieckich pomniejszonych o polskie świadczenie.
 W przypadku pobierania Kindergeld nie otrzymamy w Polsce dodatku deferencyjnego, ponieważ świadczenie w Polsce jest niższe niż świadczenie niemieckie.

 

Czy składać wniosek o 500+?

Nawet jeśli 500+ nie będzie nam się należał, bo krajem pierwszeństwa w naszym przypadku są Niemcy to jednak warto co roku składać wniosek o to świadczenie. Decyzja na świadczenia rodzinne w Polsce wydawane są na rok i trzeba ponawiać wnioski o te świadczenia. Familienkasse nie zna naszej aktualnej sytuacji rodzinnej i może sobie potrącać 500+ na drugie dziecko informując w swojej decyzji, że jest ona „tymczasowa” i jeśli po przedstawieniu decyzji odmownej na polskie świadczenia okaże się, że wypłacono nam za niski zasiłek to wyrówna nam Kindergeld do pełnej wysokości. Nie dysponując taką decyzją nie mamy argumentów do odwołania się od decyzji przyznającej nam niższy Kindergeld. Familienkasse może nas również poprosić o taką decyzję kierując do nas pismo. Również wypełniając co jakiś czas ankietę aktualizacyjną musimy odpowiedzieć, czy otrzymujemy jakieś świadczenia z zagranicy i czy złożony został stosowny wniosek.

 

Pomniejszony Kindergeld

Familienkasse, po wprowadzeniu świadczenia 500+ pomniejszała dotychczas Kindergeld o 500 zł w przeliczeniu na euro na drugie i kolejne dziecko informując jednocześnie w pouczeniu do swojej decyzji, że takie świadczenie weszło w życie i należy złożyć stosowny wniosek w Polsce. Można zatem przypuszczać, że od 1 lipca zacznie wypłacać niższy Kindergeld również na pierwsze dziecko. W interesie każdego pobierającego świadczenie z Niemiec leży złożenie wniosku na wszystkie niepełnoletnie dzieci w rodzinie, aby nadal otrzymywać maksymalną kwotę zasiłku czy to z jednego kraju w pełnej kwocie czy też z 2 państw w postaci pomniejszonej z jednego kraju i dodatku dyferencyjnego z drugiego.

Ostatnio zmieniany czwartek, 13 czerwiec 2019 13:25