Kindergeld

Bez mieszkania w Niemczech problem z ustaleniem prawa do Kindergeld?

Do niemieckiego urzędu zajmującego się świadczeniami rodzinnymi (Familienkasse) wpływa coraz więcej wniosków o przyznanie świadczenia Kindergeld. Ogromny odsetek to wnioski składane przez osoby, które jedynie pracują w Niemczech, a ich rodziny mieszkają na terenie innego kraju i co za tym idzie – pieniądze wypłacane przez Niemcy wypływają z ich kraju i raczej do niego nie wracają.

Niż więc dziwnego w tym, iż urzędnicy szukają kruczków prawnych, aby świadczenia jednak nie przyznać.

Jednym z argumentów na odrzucenie wniosku jest kwestia meldunku a rzeczywistego mieszkania w Niemczech.

Mimo, że osoba pracująca w Niemczech ma zaświadczenie o tym, iż ma nieograniczony obowiązek podatkowy w tym kraju (co dotychczas było głównym branym pod uwagę wyznacznikiem jeżeli chodzi o przyznanie świadczenia), posiada oprócz tego meldunek urząd może stwierdzić, iż Kindergeld nie przysługuje, ponieważ osoba nie posiada miejsca zamieszkania.

Meldunek nie zawsze równa się z zamieszkaniem

Meldunek może mieć praktycznie każdy, nie zawsze jednak oznacza to, iż osoba rzeczywiście mieszka pod danym adresem. Możliwe jest, iż ciągle znajduje się w delegacji. Urząd powołuje się tutaj na §8 i §9 AO, który mówi o tym iż pomimo meldunku nie zawsze zachodzi zamieszkanie/pobyt.

Niestety zamieszkanie i pobyt w Niemczech jest kolejnym wyznacznikiem w przyznawaniu świadczeń rodzinnych, dlatego należy zadbać o to, aby móc udowodnić, iż rzeczywiście się mieszka i przebywa w Niemczech. Można to udowodnić np. na podstawie umowy najmu mieszkania (Mietvertrag), wyciągów z konta bądź innych rachunków potwierdzających opłacanie czynszu itp. W Niemczech.

Dla osób delegowanych może to być nieco problematyczne, ponieważ zwykle pracują w różnych miejscach na terenie Niemiec. Dlatego dobrze poprosić pracodawcę o zaświadczenie potwierdzające pracę – najlepiej w okolicach miejscach meldunku.

Niestety tendencja dochodzenia do podstaw, które pozwolą na odrzucenie wniosków będzie na pewno rosnąca, już teraz należy zadbać o kompletną dokumentację, która potwierdzi fakt, iż Kindergeld jednak przysługuje.