Podatki w Austrii

Arbeitnehmerveranlagung? Jak sprawnie rozliczyć i uzyskać zwrot podatku w Austrii, będąc żonatym?

Przepis na efektywne rozliczenie podatku z Austrii

W Austrii nie istnieje możliwość dokonywania rozliczenia podatkowego na zasadzie wspólnego rozliczenia, jak ma to miejsce w Polsce, czy Niemczech. Jednak w tamtejszym systemie podatkowym decydujący nie jest wyłącznie dochód podatnika. Również stan cywilny i sytuacja rodzinna mogą wpływać na wielkość zwróconego podatku. W zależności od liczby dzieci na utrzymaniu, czy sytuacji zawodowej żony podatnik ma możliwość uwzględnienia pewnych kosztów.

Przygotowując rozliczenie, warto wziąć pod uwagę różne koszty i ulgi, które można uwzględnić w zeznaniach podatkowych. Powinieneś jednak wiedzieć, że jeżeli jesteś żonaty, masz znacznie większe możliwości niż kawaler.  O tych kosztach wpływających zasadniczo na efektywność rozliczenia jest właśnie dzisiejszy tekst.

 

Jak kształtuje się kwota wolna od podatku w Austrii?

Tytułem wstępu przyglądnijmy się jednak ile możesz zarobić, żeby nie płacić podatku i nie przejmować się opisywanymi niżej kosztami i ulgami. W Austrii kwota wolna od podatku wynosi aż 11 000 euro. Nie należy jednak mylić tej kwoty z 12 000 euro, ponieważ osoby przekraczające tę granicę są zobowiązane do rozliczenia podatkowego w Austrii.

Oczywiście to, że zarabiasz więcej niż określona wyżej granica, w żadnym wypadku nie powinno  Cię martwić. Mimo że od zwiększających się dochodów płacisz większe podatki, nadal istnieją różne możliwości, aby wspominanie podatki zminimalizować. Poniżej przeczytasz o konkretach dotyczących zmniejszenia obciążenia podatkowego.

 

Doppelte Haushaltsführung? Czy od podatku w Austrii mogę odliczyć sobie koszty mieszkania oraz dojazdów do żony i dzieci?

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w firmie, która znajduje się zbyt daleko, aby co dzień po pracy wracać do domu (co najmniej 120 km od domu), ma prawo odliczyć sobie od podatku koszty prowadzenia drugiego gospodarstwa domowego ze względu na pracę. Jest to tzw. Doppelte Haushaltsführung

Może to jednak uczynić pod pewnymi warunkami:

  • Pracownik ta ma żonę lub męża (lub żyje w konkubinacie) – ma możliwość odliczenia kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Warunkiem jest to, że żona lub mąż tej osoby zamieszkujący wspólnie pierwsze gospodarstwo domowe pracuje i osiąga dochody.
  • Osoba ta ma żonę lub męża (ewentualnie żyje w konkubinacie) – ma możliwość odliczenia kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, także jeżeli żona lub mąż nie pracuje. Może to jednak uczynić tylko przez pierwsze 2 lata od momentu zatrudnienia.
  • Osoba ta jest kawalerem – może odliczyć koszty prowadzonego gospodarstwa domowego wyłącznie przez okres 6 miesięcy od podjęcia pracy. W wyjątkowych przypadkach, w zawodach oferujących częste zmiany miejsca pracy, jak np. budownictwo czy pośrednictwa pracy oferujące pracę na umowy czasowe, koszty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego mogą być uznane nawet przez dłuższy okres czasu.

Jako koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego możemy ująć:

  • koszty czynszu i tzw. kosztów operacyjnych, ewentualnie kosztów wynajmu hotelu,
  • koszty dojazdu do rodziny/pierwszego gospodarstwa domowego.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie koszty muszą być udokumentowane, ponieważ urzędnik skarbowy może poprosić o przedstawienie dowodów. W przeciwnym razie rozliczenie podatkowe może zostać zrealizowane bez uwzględnienia tych kosztów. Ponadto, jeśli Twoje wydatki były pokrywane przez pracodawcę w ciągu roku podatkowego, mimo że uwzględnisz je w zeznaniu, zazwyczaj nie przyniosą one oczekiwanych efektów w postaci wyższego zwrotu podatku.

 

Co da mi w rozliczeniu Familienbonus Plus?

Familienbonus Plus to rodzaj ulgi podatkowej wprowadzonej w Austrii, mającej na celu wspieranie rodzin z dziećmi poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych. Umożliwia ona rodzicom lub opiekunom odliczanie pewnej kwoty od swojego podatku dochodowego na dziecko, lub dzieci, co może znacząco obniżyć ich podatki.

Warto zaznaczyć, że Familienbonus Plus jest dostępny dla rodzin, które są rezydentami Austrii i mają dzieci, które również mieszkają w Austrii lub w innym kraju Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ulga ta może być stosowana na dzieci poniżej pewnego wieku, jednakże wiek ten różni się w zależności od konkretnego przypadku. Kwota ulgi zależy od liczby dzieci i jest ustalana na podstawie ich wieku.

Familienbonus Plus ma na celu zwiększenie dostępnego dochodu dla rodzin i zmniejszenie obciążeń podatkowych, co może pomóc w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Jest to ważna inicjatywa w ramach austriackiej polityki społecznej mająca na celu wspieranie rodzin i poprawę ich sytuacji finansowej.

 

Alleinverdienerabsetzbetrag? Czy mam jakieś profity podatkowe będąc jedynym żywicielem rodziny?

Tak. Ulga podatkowa znana jako "Alleinverdienerabsetzbetrag" (AVAB) jest dostępna dla osób ktyóre są jedynym źródłem utrzymania rodziny. Warunkiem koniecznym jest otrzymywanie zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe na co najmniej jedno dziecko przez okres dłuższy niż pół roku w danym roku kalendarzowym. Ponadto współmałżonek lub partner życiowy nie może w ciągu roku kalendarzowego zarobić więcej niż 6 000 euro, a związek małżeński lub partnerski musi istnieć przez więcej niż pół roku w danym roku podatkowym, aby uprawniać do tej ulgi.

 

Alleinerzieherabsetzbetrag? Czy samotne wychowywanie dzieci daje Jakieś przywileje podatkowe?

Ulga podatkowa o nazwie "Alleinerzieherabsetzbetrag" (AEAB) przysługuje osobom wychowującym dzieci samotnie przez okres dłuższy niż pół roku. Ta ulga jest dostępna na każde dziecko znajdujące się na utrzymaniu podatnika, pod warunkiem że rodzic (jak zostało wspomniane wyżej) samotnie wychowuje dziecko i otrzymuje świadczenie rodzinne Familienbeihilfe na dane dziecko przez co najmniej pół roku w roku kalendarzowym.

 

Czym jest Unterhaltsabsetzbetrag?

Ulga podatkowa znana jako "Unterhaltsabsetzbetrag" (UHAB) jest udzielana na rzecz rodziców lub opiekunów, którzy utrzymują dziecko mieszkające poza ich własnym gospodarstwem domowym. Wartość tej ulgi nie jest oparta na konkretnej kwocie, ale wzrasta w zależności od liczby dzieci objętych ulgą. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest to, że dziecko musi przebywać na terenie Austrii, w krajach Unii Europejskiej lub Szwajcarii.

Aby ubiegać się o zwrot podatku w Austrii i skorzystać z ulgi z tytułu utrzymywania dziecka, rodzic lub opiekun musi spełnić pewne wymogi. Muszą regularnie płacić ustalone alimenty na rzecz dziecka.

Teraz kiedy już wiesz, jakie ulgi związane z Twoją sytuacją rodzinną łatwiej będzie Ci przygotować się do rozliczenia. Przy tym powinieneś pamiętać, że powyższy tekst to tylko wstęp do  możliwości odliczeń ulg i kosztów. Jeżeli byłbyś zainteresowany rozliczeniem z Austrii, zgłoś się do nas. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zadbamy o to, by Twoje rozliczenie przyniosło największy możliwy zwrot podatku. 

One thought on “Arbeitnehmerveranlagung? Jak sprawnie rozliczyć i uzyskać zwrot podatku w Austrii, będąc żonatym?

Comments are closed.