Praca i życie w Austrii

Anmeldebestätigung? Meldezettel? Czyli jak uniknąć kary za niewiedze w Austrii

Zdarza się, że językoznawcy jak i osoby tworzące wszelkiego rodzaju słowniki mają problemy z określeniem znaczenia poszczególnych słów. Nie od dziś wiadomo, że by wywnioskować znaczenie wypowiedzi nie jednokrotnie potrzebny jest kontekst zdania. Podobny problem mogą stwarzać dwa tytułowe słówka związane z zameldowaniem w Austrii. Dla wielu oba znaczą to samo. Czy tak jest naprawdę? Jaka jest różnica między tymi dwoma słowami? Idąc dalej i znając już różnicę, jak nie zapłacić kary za brak powyższych dokumentów. Innymi słowy piszemy dziś o karach za brak zaświadczenia o zameldowaniu oraz legalności pobytu.
Warto na początku wyjaśnić jedną zasadniczą kwestię Anmeldebestätigung nie jest tym samym dokumentem co Meldezettel. Problemem jest to, że wiele osób myli te dwa pojęcie ze względu na ich bardzo podobne odpowiedniki w Niemczech. Niestety nie jest to ten sam dokument i trzeba pamiętać, że każdy kraj ma swoje regulacje prawne które opłaca się znać. Powinniśmy poznać procedury przyznawania wymienionych dokumentów oraz widzieć, że oba zaświadczenia są nam niezbędne do funkcjonowania na terenie Austrii jako pracownik jak i osoba bezrobotna. Wyjaśnimy zatem jakie kary grożą nam za nie posiadanie któregokolwiek w powyższych dokumentów jak i zasady ich przyznawania.

 

Meldezettel a Anmeldebestätigung
Zatem jaka jest różnica? Naprawdę warto to wiedzieć by uniknąć wysokich kar.

Meldezettel
- zaświadczenie o zameldowaniu
Anmeldebestätigung
- zaświadczenie o legalności pobytu i pozwolenie na prace
Zaczynając pracę na terenie Austrii musimy się zameldować. Mamy trzy dni od naszego przyjazdu na teren Austrii na zameldowanie siebie czy też członków rodziny. Zameldować możemy się osobiście albo może to zrobić za nas najemca naszego mieszkania w Austrii. Musimy pamiętać o tym by poprosić o Meldezettel (zaświadczenie o naszym zameldowaniu).
Zaświadczenie o zameldowaniu może nam być potrzebne w wielu sytuacjach np. podczas "załatwiania sobie" świadczeń rodzinnych na terenie Austrii. Tak wiec warto szybko i sprawnie uzyskać wydawany przez Gemeindeamt (Urząd Miasta, Gminy) bądź Magistrarische Bezirksamt(Urząd Dzielnicy) niniejszy druk. Opłata za sam dokument to jedynie 3 € . Wszystkie regulacje prawne dotyczące zameldowania i pochodnych znajdują się w Meldegesetz ( Prawie Meldunkowym).


Jeżeli spełniliśmy już obowiązek meldunkowy powinniśmy zgłosić się po do urzędu po tzw. Anmeldebestätigung. Jest to dokument świadczący o legalności naszego pobytu na terenie Austrii. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy załatwiać go przy każdej zmianie meldunku, czy tez pracodawcy. Dokument jest nam wydawany tylko raz w życiu a jego koszt wynosi 14,30 € . Bardzo dużym udogodnieniem jest fakt, że oba dokumenty otrzymamy w jednym i tym samym urzędzie. Najlepiej więc od razu po zameldowaniu zapytać o "wniosek na Anmeldebestätigung".

UWAGA ! Jeżeli nie dopełnimy obowiązku meldunkowego (nie zameldujemy lub nie wymeldujemy się) możemy zapłacić karę w wysokości 726 €, jeżeli ta sytuacja ulegnie powtórzeniu kara zwiększa się do 2180 €. Warto więc dopilnować tych spraw bo leży to w naszym interesie. Lepiej jest zapłacić 3 € niżeli ponad 700 € kary.


UWAGA! Jeżeli uzyskamy meldunek, a nie "załatwimy" zaświadczenia o legalności pobytu czeka nas kara w wysokości 50 €. Jeżeli zlekceważmy wezwanie do zameldowania legalności pobytu na terenie Austrii za każdy kolejny dzień są naliczane odsetki karne.

Gdzie należy się zgłosić by uzyskać powyższe dokumenty?
Miejscem gdzie możemy się zgłosić by się zameldować oraz załatwić pozwolenie na prace na terenie Austrii to najbliższy Urząd Miasta, Gminy( Gemeindeamt) czy też Magistrat znajdujący się od naszego obecnego miejsca pobytu. Przykładowo, jeżeli osoba znalazła swoje miejsce zamieszkania we Wiedniu powinna udać się do urzędu pełniącego nadzór nad dzielnicą (Bezirk) w której osoba się znajduje (Magistrarische Bezirksamt).
Podsumowując, dla dobra naszego portfela warto poznać prawne (lecz nie tylko) zasady funkcjonowania w innym kraju.