Błąd
 • Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Piotr Wietrzykowski

Piotr Wietrzykowski

W firmie zajmuje się koordynacją spraw podatkowych związanych z pracą w Niemczech.

Założyciel niniejszego bloga i główny publicysta.

Absolwent Ekonomii na Politechnice Opolskiej.

Nie podlega dyskusji, że ludzie z naszego kraju są bardzo pracowici. Często nie wykorzystują przysługującego im urlopu, a jeżeli nawet już się zdecydują, przeważnie jest on wykorzystywany na załatwienie bieżących spraw lub remonty w domu. Obecnie sezon urlopowy ma się ku końcowi i z tego powodu postanowiliśmy przypomnieć pracownikom firm budowlanych, by pamiętali o niewykorzystanym urlopie, bo może to dla nich oznaczać dodatkowe pieniądze.

 

Pracownicy budowlani mają szczególne warunki urlopowe – niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, a branża budowlana z powodu często zmieniających się miejsc pracy oraz dużej zależności od warunków atmosferycznych cechuje się licznymi przestojami robót. Ponieważ owe przestoje nie są korzystne ani dla pracownika, ani dla pracodawcy, w branży budowlanej istnieje specjalne rozwiązanie w zakresie urlopu regulowane federalną ustawą. Pracownik nabiera prawa do urlopu po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy u jednego pracodawcy. Budowlaniec jednak w wielu przypadkach nie ma szans na pobranie pełnego urlopu rocznego po 6 miesiącach pracy. Przepisy zatem pozwalają, by pracownik, “oszczędzając” prawa do urlopu u różnych pracodawców budowlanych, miał możliwość skorzystania z niego w odpowiednim czasie u aktualnego pracodawcy. Aby możliwe było przenoszenie urlopu między pracodawcami, stworzono Urlaubs- und Lohnausgleichkasse der Bauwirtschafts – SOKA-BAU. Wymieniona instytucja prowadzi osobiste konta z roszczeniami urlopowymi wszystkim pracownikom budowlanym na pracującym terenie Niemiec.W jaki sposób obliczyć wymiar i kwotę należnego urlopu?

Aby wyliczyć wysokość należnego urlopu, musimy zliczyć dni swojego zatrudnienia. Dla uproszczenia obliczenia dni zatrudnienia, za pełne miesiące przyjmuje się 30 dni zatrudnienia. Ważne jest to, że liczymy tylko dni, w których pracowaliśmy na budowie terenie Niemiec. Obliczenie wymiaru urlopu zademonstrujemy na przykładzie:

 

Pan Jan rozpoczął pracę na niemieckiej budowie 1 czerwca i pracował do lutego następnego roku. Ponieważ wymiar urlopu liczymy oddzielnie za każdy rok kalendarzowy, bierzemy więc pod uwagę okres do 31 grudnia. W tym czasie pan Jan skorzystał z 7 dni urlopu bezpłatnego. Obliczenie będzie wyglądało następująco:

 

Okres od 1.06. do 31.12. to 7 miesięcy

7×30 dni kalendarzowych = 210 dni zatrudnienia

Odliczenie urlopu bezpłatnego = 7 dni zatrudnienia

Ogółem 203 dni zatrudnienia


Musimy wiedzieć, że pracownik nabywa prawo do jednego dnia urlopu po 12 dniach zatrudnienia. Aby obliczyć wymiar urlopu, musimy zatem podzielić ogólną liczbę dni zatrudnienia przez 12.

 

203/12 = 16,91

 

W bieżącym roku kalendarzowym dni urlopu zaokrąglamy w dół, wiemy więc, że Pan Jan nabył prawa do 16 dni urlopu, z których może skorzystać od 21 października. Dni urlopu płatnego są także dniami zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia za urlop wylicza się, mnożąc wynagrodzenie brutto otrzymane w Niemczech przez 14,25%. Jeżeli nasz przykładowy pan Jan w wyżej wymienionym okresie zarobił 9000 € – jego wynagrodzenie za urlop wyniesie 1282,50 €.

 

9000 € × 14,25%

 

Należy też pamiętać, że niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop przechodzi na następny rok kalendarzowy. W tym wypadku części dni urlopowych wynikłych z powyższego wyliczenia będą zaokrąglane w górę do pełnych dni urlopowych. Warunkiem jest jednak to, że wyliczona część wyniesie co najmniej połowę dnia urlopu.

 

Jak uzyskać ekwiwalent za urlop?

Wiemy już, jak wyliczyć dni urlopowe i wysokość wynagrodzenia podczas urlopu. Wiemy także, że jeżeli nie wykorzystamy urlopu w danym roku kalendarzowym, możemy go przenieść na rok następny. Co jednak stanie się z naszym urlopem, gdy zrezygnujemy z pracy w branży budowlanej?

 

W tym przypadku nabyty urlop nie musi być rezerwowany na dalsze zatrudnienie w Niemczech i SOKA-BAU wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jeżeli pracownik ostatecznie zrezygnuje z branży budowlanej i nie będzie bezrobotnym, może wnioskować o ekwiwalent po 3 miesiącach od zakończenia pracy. Jeżeli zaś pracownik zmienia pracę na umysłową ewentualnie podejmuje naukę zawodu, ekwiwalent może być wypłacony bezpośrednio po zakończeniu pracy. Od wypłaconego ekwiwalentu zostaną odjęte składki na podatek od wynagrodzenia w wysokości 20%, jak również dodatku solidarnościowego 1,1%.

 

Uwaga! Jeżeli pracodawca nie opłacił pełnej wysokości składek do SOKA-BAU, ekwiwalent zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Jak uzyskać odszkodowanie po upływie roszczeń urlopowych?

Prawa urlopowe za rok 2009 oraz ekwiwalenty za rok 2010 przepadają z końcem roku 2011. Po tym terminie za niewypłacony, niewykorzystany urlop można otrzymać odszkodowanie. W tym celu w SOKA-BAU należy złożyć pisemny wniosek, który powinien trafić pod poniższy adres:

 

W tym przypadku nabyty urlop nie musi być rezerwowany na dalsze zatrudnienie w Niemczech i SOKA-BAU wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jeżeli pracownik ostatecznie zrezygnuje z branży budowlanej i nie będzie bezrobotnym, może wnioskować o ekwiwalent po 3 miesiącach od zakończenia pracy. Jeżeli zaś pracownik zmienia pracę na umysłową ewentualnie podejmuje naukę zawodu, ekwiwalent może być wypłacony bezpośrednio po zakończeniu pracy. Od wypłaconego ekwiwalentu zostaną odjęte składki na podatek od wynagrodzenia w wysokości 20%, jak również dodatku solidarnościowego 1,1%.

 

SOKA-BAU

Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft

Hauptabteilung Europa

Postfach 5711

65047 Wiesbaden

 

Analogicznie jak w przypadku ekwiwalentu wypłacone odszkodowanie zostanie pomniejszone o podatek dochodowy i dodatek solidarnościowy.

 

Czym jest wyciąg z konta pracownika?

Z upływem każdego roku SOKA-BAU wysyła pracownikom branży budowlanej wyciąg z konta, na którym można znaleźć szczegóły dotyczące ostatnich 2 lat pracy, takie jak:

 •  czas trwania zatrudnienia (dni)
 •  wynagrodzenie brutto
 •  uzyskane dni urlopu
 •  wynagrodzenie za urlop

Na podstawie tego dokumentu możemy sprawdzić, ile urlopu zostało do wypłacenia lub wykorzystania i na jego podstawie starać się o ekwiwalent lub odszkodowanie. Na wymienionym dokumencie widnieje numer pracownika, który zawsze trzeba podawać w kontaktach z SOKA-BAU.

 

Nie pozwólmy, by należny nam urlop nie został wykorzystany lub wypłacony jako odszkodowanie bądź ekwiwalent. To wypracowane i należne prawo.

 

 

Gospodarka Niemiecka, lokomotywa Europy we wskaźnikach i statystykach makro- i mikroekonomicznych odnosi sukcesy, przybywa miejsc pracy a budżet Państwa zarabia więcej niż przewidywano. W pierwszym półroczu przychody z podatków zasiliły budżet federalny kwotą 256,9 miliardów € - to o 9,3 procent więcej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Dzięki wzrostowi zatrudnienia w czerwcu wpływy z podatków od wynagrodzeń wzrosły o 10,5 %. Wpływy z podatku obrotowego (Umsatzsteuer) o 8,2 % . Jednak wśród szarych obywateli nie widać optymizmu. Skoro wszystko jest świetnie skąd te sceptyczne nastroje?


Zarobki najbiedniejszych spadają.

Od czasu przełomu wieku gospodarka Niemiec znacznie urosła. Większości zwykłych obywateli wzrost ten jednak nic nie dał. Według „Berliner Zeitung” osoby z grupy o najniższych dochodach w ostatnich 10 latach (2000 – 2010) straciły średnio od 16 % do 22 % pensji. Informacja ta została podana w odniesieniu do Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW). Kto zarabiał mało zarabia jeszcze mniej. Za te ponure statystyki od lat powszechnie uważa się przyjęcie przez Niemcy w dniu 1 stycznia 2002 roku wspólnej europejskiej waluty oraz ponoszone koszty zjednoczenia. Dodatkowo różnice płac w Niemczech wschodnich w stosunku Niemiec zachodnich nawet po dwudziestu latach od zjednoczenia są ogromne. Płace w silnych gospodarczo miastach zachodnich, takich jak Monachium czy Dusseldorf, są około o 30% wyższe niż te w biednych miastach wschodu jak Cottbus i Frankfurt / Oder. Sekretarka w Lispku (Leipzig) ma średnio o 800 € miesięcznie mniej niż sekretarka w Monachium (München). Murarz z Hamburga zarabia około 2708 €, natomiast z Lipska (Leipzig) 2108 € brutto miesięcznie. Dziś jednak jeszcze bardziej martwi waluta Euro. Według sondaża opublikowanego 15 lipca przez telewizję ZDF aż 87 % mieszkańców żyjących między Renem a Odrą uważa, że stabilność wspólnej waluty Europy jest zagrożona. Sondaż dla ZDF przeprowadził ośrodek Forschungsgruppe Wahlen z Mannheim między 12 i 14 lipca. Niemcy odegrały olbrzymią rolę w politycznej i ekonomicznej integracji Europy, rezygnując z przy tym z jednego z najważniejszych instrumentów i symboli - Marki niemieckiej. Teraz jednak przeciętni zjadacze chleba są zmęczeni potrzebą ciągłego wsparcia borykających się z problemami krajów strefy Euro.


Niemiecki biznes też nie kocha Euro.

Najbardziej na problemach wspólnej waluty straciła kanclerz Andrea Merkel. Z opublikowanego 17 lipca sondażu ośrodka Forsa dla tygodnika "Stern" wynika, że jej popularność spadła do najniższego poziomu od 2006 r. W pierwszym stopniu Merkel straciła poparcie przedsiębiorców.

 

Stanowiące duszę niemieckiej gospodarki 200 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw podpisało list otwarty zarzucający kanclerz „szkodliwą drogę nieustającego ratowania euro”. Przedsiębiorcy zwrócili się do posłów by przekonali Merkel by ta odstąpiła od swej polityki. Ponieważ Merkel, uważa przedsiębiorców za podporę dobrobytu, tracąc ich poparcie postanowiła się podporządkować, koncentrując się na pozaeuropejskich rynkach będących poza zasięgiem strefy Euro. Obecnie Niemcy są coraz mniej zależne od waluty wspólnoty a postawa Kanclerz stałą się bardziej asertywna. Merkel uważa, że nie będzie efektownego rozwiązana problemu Euro póki Grecja nie obniży zadłużenia i nie wzmocni swojej pozycji konkurencyjnej. Rząd federalny stara się więc ze wszystkich sił ułatwić swym firmą ekspansję na wschód. Firmy niemieckie przestały inwestować w krajach eurogrupy i przenoszą produkcję do Chin.Te inwestycje poza Eurosfrą napędzają solidny wzrost gospodarczy Niemiec. Jednak niektórzy eksperci ostrzegają producentów i inwestorów przed nadmierną koncentracją na rynku Chin. Także Helmut Kohl przejmuje się taką postawą. Ma pretensje do Merkel o jej politykę europejską. Der Spiegel na swych łamach opublikował sceptyczną postawę Kohla do polityki serwowanej przez dzisiejszą kanclerz. „Ona rujnuje moją Europę” i prowadzi bardzo niebezpieczne działania w czasach kryzysu euro - powiedział polityk CDU zaufanej osobie. I choć oficjalnie się z tego wycofał, prasa w tym berliński dziennik podchwyciły temat. Teraz media grzmią uważając postępowanie Merkel za katastrofalne. Zarzuca się jej, że nie we jak rządzić w imię wspólnej sprawy i poddaje się dyktatowi chwili.

 

Nastroje wśród mieszkańców Niemiec pogarszają się. Politycy starają się by wzrost ekonomiczny poprawił również nastroje społeczne. Nie jest to zadanie łatwe, a ich zmagania i różne pomysły na rozwiązanie tej sytuacji prowadzą do konfliktów. Również obserwująca lidera Europa nie ułatwia zadania. Jednak patrząc z naszego punktu widzenia, w szczególności porównując nasze dochody możemy stwierdzić, że życie w Niemczech jest i jeszcze długo będzie o wiele łatwiejsze. Można by się tu opierać na przeróżnych danych i statystykach. Myślę jednak, że wystarczy aby każdy z nas spojrzał do swojego portfela.

 

Niemcy idąc za przykładem wielu krajów Unii Europejskiej oraz chęcią modernizacji kosztownego i skomplikowanego systemu podatkowego wprowadziły Persönaliche Identifikationsnummer (ID-Nr). Mimo, że nie jest to temat nowy, z powodu zwiększającej się liczby osób pracujących w Niemczech cieszy się znacznym zainteresowaniem. Czym jest wymieniony numer i do czego będzie nam służył?

 

Kto otrzymuje ID-Nr i jak możemy z niego korzystać?

ID-Nr nadawany jest osobom fizycznym jak i aktywnym zawodowo osobom prawnym. Numer otrzyma zatem każdy z 82 milionów mieszkańców oraz osoby przybywające do BDR mające w tym kraju obowiązek podatkowy.

 

Podatnicy winni stosować nadany im numer w przypadku kontaktu z urzędami finansowymi jak i meldunkowymi. Dzięki niemu możliwa jest między-urzędowa komunikacja elektroniczna, która pozwoli urzędom działać bardziej efektywnie i jednoznacznie identyfikować podatnika. Stosowane do tej pory numery podatkowe Steuernummer ulegały zmianie po przeprowadzce skutkującej zmianą urzędu podatkowego (Finanzamtu). W przyszłości Steuernummer zostanie zastąpiony Identifikationsnummerem. Jednak Id-Nr nie będzie obowiązywał dla wszystkich rodzajów podatków. W przypadku np. podatku VAT (Umsatzsteuer), podatków od środków transportowych (Kraftfarzeugsteuer) nadal będziemy używali numeru podatkowego Steuernummer.

 

Za ID-Nr kryje się jednak coś więcej niż tylko nadany obywatelowi numer identyfikacji podatkowej. Pod opisywanym numerem kryją się systemy i procedury pozwalających na gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych o obywatelach.

 

 

Ciekawostki techniczne i historyczne.

Próby wprowadzenia ujednoliconego numeru dla wszystkich obywateli w Niemczech były podejmowane już od lat 70, kiedy to przymierzano się do stworzenia Personalnego Numeru Identyfikacyjnego Personenkennzeichens. PKZ z uwagi na dezaprobatę społeczeństwa nigdy nie został utworzony. W roku 1976 Bundestag orzekł, że rozwój, wprowadzenie oraz wykorzystanie systemów jednolitej numeracji ludności w zakresie prawa jest niedopuszczalne. NRD numer o podobnym zastosowaniu i takiej samej nazwie wprowadziło 1 stycznia 1970.

 

Pomysł jednak wrócił. Od lat 90 rozpoczęto tworzenie technicznych uwarunkowań i prawa ustawowego umożliwiającego wprowadzenie systemu jednolitej numeracji. W dniu 1 lipca 2007 weszły przepisy wprowadzające w życie Steuer - Identifikationsnummer. Od tego samego roku na formularzu podatkowym Einkommensteuererklärung przewidywane jest miejsce na jego podanie a podatnicy mieszający w Niemczech zaczęli otrzymywać listy o jego przyznaniu.

 

Za przetwarzanie, gromadzenie oraz koordynację danych odpowiada Federalny Centralny Urząd Podatkowy (Bundeszentralfinanzamt für Steuern – BZSt), który działa w oparciu o Centrum Przetwarzania Informacji i Technologii Informacyjnych (Zentrum für Informations - verarbeitung und Informationstechnik ZIVIT). Gromadzenie i wymiana danych następuje między BZSt a urzędami oraz instytucjami finansowymi (Finanzbehörden/Finanzämter) jak również urzędami meldunkowymi (Meldebehörden). Z powodu urodzin, przeprowadzek, zmian nazwisk itp. dziennie dokonuje się około 40.000 zmian oryginalnych danych.

 

Identifikationsnummer składa się z 11 cyfr. Każdy numer może być użyty jednorazowo (nadany tylko jednej osobie) i będzie usuwany z ewidencji 20 lat po śmierci podatnika. Ponieważ konstrukcja numeru pozwala na uzyskanie 163 296 000 niepowtarzalnych kombinacji szacuje się, że pula numerów wyczerpie się około 2080 roku.

 

Co zrobić w przypadku zagubienia numeru?

Otaczania nas coraz większą liczbą różnych numerów, jak numery rachunku bankowego, numery rejestracyjne, numery kart, numery sprawy… W każdym urzędzie w każdej sprawie dostajemy jakiś numer, jakieś oznaczenie. Coraz trudnej nam jest w tym wszystkim się poruszać i to wszystko zorganizować. Może się więc zdarzyć, że nasz numer identyfikacji podatkowej gdzieś nam się zawieruszy. Co jest tym bardziej prawdopodobne jeżeli żyjemy na walizkach ciągle podróżując.

 

Choć wymieniony numer jest nadawany dożywotnio, zdarzyły się już osoby, które posiadają dwa. Zalecamy zatem aby w momencie zagubienia nie wyrabiać nowego, gdyż w przyszłości na pewno nie przyniesie to niczego dobrego i z pewnością prędzej czy później doprowadzi do komplikacji.

 

Sama decyzja o przyznaniu Steueridentifikationsnummer nie jest aż tak istotna. W momencie jej zgubienia swój numer możemy znaleźć na korespondencji z urzędu skarbowego (Finanzamt‘u), dokumentach związanych z naszym wynagrodzeniem takich jak karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung) lub miesięcznych zestawieniach dochodów (Lohnabrechnung’i).

 

W ostateczności gdyby nie udało nam się go znaleźć należałoby zwrócić się pisemnie do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern) o przesłanie nam naszego zaginionego numeru.

 

Opisywany wyżej temat budzi niepokój wśród wielu obywateli. Supernowoczesny systemem wspomagający pracę urzędów kryje się coś jeszcze - potężną bazę danych o obywatelach. Jak daleko dzięki gromadzonym informacjom urzędy i instytucje będą w przyszłości wkraczały w nasze życie?

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu