Błąd
 • Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.

Mówi się, że 21 wiek to wiek technologii informatycznych oraz internetu. Komputery czy podłączone do internetu oraz urządzenia mobilne dają nam coraz większe możliwości. Możemy kliknięciem myszki (przeciągnięciem palca) komunikować się z całym światem, w każdej chwili w każdym miejscu uzyskiwać informacje, które są nam w danym momencie niezbędne, a wszystko bez wychodzenia z domu.
Jednak te nowoczesna elektronika daje nam znacznie więcej możliwości. Dziś chcemy pokazać jak korzystając z możliwości sieci uprościć sobie życie składając w Austrii zeznanie podatkowe via internet.

Czy w Austrii istnieje możliwość złożenia zaznania podatkowego drogą elektroniczną?

Osoby mające stały meldunek w Austrii mają możliwość złożenia zeznania podatkowego tzw. elektronische ArbeitnehmerInnenveranlagung drogą elektroniczną. Narzędziem dzięki któremu możemy skorzystać z niniejszej usługi jest tzw. FinanzOnline. Jest to metoda transmisji danych udostępniona przez austriackie organy podatkowe przy wykorzystaniu możliwości internetu. Mówiąc ogólnie jest to portal internetowy dający możliwości rejestracji online oraz złożenia. Z oferowanej możliwości można korzystać od 2003 roku. Obecnie systemu używa więcej niż 1/4 społeczeństwa bo aż ponad 2,5 miliona użytkowników na 8,5 milionów mieszkańców Austrii. Odpowiednikiem FinanzOnline jest niemiecki system Elster zapewniający pracownikom, emerytom, przedsiębiorcom i pracodawcom możliwość przedstawienia różnych deklaracji podatkowych drogą oraz Polski, moim zdaniem raczkujący system oferowany przez Ministerstwo Finansów - e-deklaracje.

Jak można zarejestrować się w FinanzOnline?

Jest wiele możliwości rejestracji:

Elektronicznie przez internet, korzystając z witryny www.finanzonline.at lub bezpośrednio na stronach Ministerstwa finansów www.bmf.gv.at

Pisemnie, wysyłając pocztą lub faksem formularz zgłoszeniowy „Anmeldeformular FON 1”, który można znaleźć w intrenecie na wyżej wymienionych stronach
Osobiście w każdym urzędzie skarbowym (Finanzamcie). W tym przypadku udając się do urzędu trzeba zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem.


Co można osiągnąć decydując się na rozliczenie elektroniczne?

Jeżeli pokusimy się o to by złożyć zeznanie drogą elektroniczną zyskujemy:

 • Możliwość złożenia deklaracji podatkowej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 • Możliwość zmiany w każdym czasie od podstawowych danych osobowych takich jak adres, dane bankowe, e-mail, numer telefonu. W każdej chwili możemy zalogować się do systemu by w czasie rzeczywistym zaktualizować nasze dane, które uległy zmianie.
 • Możliwość anonimowego obliczenia wysokości zatrzymanego przez urząd podatku.
 • Możliwość natychmiastowego działania bez specjalnego oprogramowania oraz wygodny interfejs użytkownika. By wysłać zeznanie do urzędu nie potrzebujemy instalować żadnego specjalistycznego oprogramowania. Nie musimy dbać o to by program był aktualny, przez co bezpieczny. Dzięki projektowi FinanzOnline zeznanie do złożenia zeznania będzie potrzebny komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową.
 • Możliwość podejrzenia w każdej chwili stanu konta (tzw. Steuerkontos) by stwierdzić, czy zwrot został na faktycznie przyznany oraz możliwość przejrzenia zarejestrowanych kart podatkowych tzw. Lohnzettel
 • Możliwość wnioskowania elektronicznie o zasiłek rodzinny – Familienbeihilfe
 • Możliwość otrzymania decyzji na skrzynkę elektroniczną. W ten sposób skraca się czas oczekiwania na decyzję oraz uzyskuje się dostęp do korespondencji z urzędu z każdego miejsca na ziemi.
 • Możliwość płatności elektronicznych. Jeżeli zajdzie konieczność dopłaty do podatku z portalu finanzOnline płatności można dokonać bezpośrednio drogą elektroniczną
 • Możliwość odwołania od decyzji drogą elektroniczną.

W jaki sposób rozliczając się elektronicznie wysłać załączniki?

Załączniki takie jak rachunki i paragony, czy kwity dokumentujące poniesione koszty, które pragniemy odliczyć od podatku nie muszą być przesyłane razem z zeznaniem. Jednak na wezwane urzędu trzeba je dostarczyć, dlatego też należy je przechowywać przez siedem lat od złożenia rozliczenia.

Na jakie cele pójdą moje podatki w Austrii?

FinanzOnline to nie tylko funkcjonalność składania zeznań podatkowych online. Dzięki stronie bmv.gv.at możemy także sprawdzić na jaki cel idą zatrzymane przez urząd podatki...

 

Żródło: Bundesministerium für Finanzen

Tradycyjne zeznania podatkowe opracowywane są maszynowo. 

Zeznania w formie papierowej również są opracowuje się korzystając z osiągnięć technologicznych. Po tym jak trafiają one do urzędu są skanowane i odczytywane maszynowo. Skraca to czas rozpatrzenia zegnania. Jednak niesie to za sobą pewne wymogi:

 • Należy wypełniać tylko oryginalne formularze zaprojektowane do odczytu maszynowego. Kopie nie mogą być w ten sposób odczytywane.
 • Formularze należy wypełniać czarnym lub granatowym kolorem pisząc dużymi drukowanymi literami
 • W każdym okienku formularza powinna znaleźć się tylko jedna litera, numer lub znak specjalny
 • Znaki umieszczone poza określonymi polami nie będą odczytywane maszynowo
 • Jeżeli zajdzie pomyłka w wypełnieniu druku nie można skreślić danego pola tylko je zamalować.

W związku z powyższymi wymogami zeznania podatkowe w formie pisemnej jak pisaliśmy wyżej winny być sporządzane tylko na oryginalnych drukach wydanych przez urząd.
Tradycyjne papierowe formularze można zamówić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (Bundesministerium Für Finansen) pod adresem www.bmf.at

Wiele osób zastanawia się co zrobić, by otrzymać możliwie największy zwrot podatku z Austrii. W związku z niesłabnącym zainteresowaniem poniżej przedstawiamy najciekawsze naszym zdaniem pytania, jednocześnie opisując koszty i ulgi podatkowe z których można skorzystać. Rozwiniemy temat odliczeń, by byli Państwo świadomi, jak postępować, aby odzyskać więcej podatku. Jednak czytając poniższy tekst, proszę pamiętać, że jest to tylko pokaz wąskiego zakresu oferowanych przez austriacki urząd możliwości.

Czy od podatku w Austrii mogę odliczyć sobie koszty mieszkania oraz dojazdów do żony i dzieci?

Jeżeli osoba pracuje w firmie, która znajduje się zbyt daleko, aby co dzień po pracy wracać do domu (co najmniej 120 km od domu), ma prawo odliczyć sobie od podatku koszty prowadzenia drugiego gospodarstwa domowego ze względu na pracę. Może to jednak uczynić pod pewnymi warunkami:

 • Osoba ta ma żonę/męża (lub żyje w konkubinacie) – ma możliwość odliczenia kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Warunkiem jest to, że żona/mąż tej osoby zamieszkujący wspólnie pierwsze gospodarstwo domowe pracuje i osiąga dochody ponad 2200 € lub co najmniej 1/10 dochodów osiąganych przez osobę odliczającą koszt.
 • Osoba ta ma żonę/męża (lub żyje w konkubinacie) – ma możliwość odliczenia kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, także jeżeli żona/mąż nie pracuje. Może to jednak uczynić tylko przez pierwsze 2 lata od momentu zatrudnienia.
 • Osoba ta jest kawalerem – może odliczyć koszty prowadzonego gospodarstwa domowego wyłącznie przez okres 6 miesięcy od podjęcia pracy.

W wyjątkowych przypadkach, w zawodach oferujących częste zmiany miejsca pracy, jak np. budownictwo czy pośrednictwa pracy oferujące pracę na umowy czasowe, koszty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego mogą być uznane nawet przez dłuższy okres czasu.

Jako koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego możemy ująć:

 • koszty czynszu i tzw. kosztów operacyjnych, ewentualnie kosztów wynajmu hotelu do 2200 € miesięcznie;
 • koszty dojazdu do rodziny/pierwszego gospodarstwa domowego – maksymalnie do 306 € miesięcznie.

Musimy pamiętać jednak, że aby powyższe koszty wziąć pod uwagę, musimy posiadać potwierdzenia poniesionych kosztów w postaci rachunków, paragonów, kwitów, biletów itp.

Leczę się na przewlekłą chorobę, czy koszty dojazdów do lekarza również mogę wykazać w swym zeznaniu podatkowym?

W Austrii do kosztów leczenia możliwych do uwzględnienia w zeznaniu podatkowym możemy np. uwzględnić:

 • opłaty za ubezpieczenie zdrowotne;
 • koszt protezy lub leczenia stomatologicznego (np. protezy, korony, mosty);
 • koszty okulistyczne (okulary, soczewki kontaktowe);
 • koszty nabycia aparatu słuchowego;
 • koszty podróży do lekarza lub szpitala.

W jakich okolicznościach mogę w zeznaniu podatkowym potrącić sobie koszty darowizny?

Jak w większości krajów europejskich, również w Austrii od podatku możemy odliczyć koszty darowizny na rzecz pewnych organizacji i instytucji. Według określonych przepisów możemy odliczyć darowizny na rzecz następujących instytucji:

 • uczelnie wyższe – uniwersytety, szkoły artystyczne (Kunsthochschulen), akademie sztuk pięknych
 • Austriacka Akademia Nauk (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
 • Fundusze Promocji Badań (Forschungsförderungsfonds)
 • Austriacka Biblioteka Narodowa (Österreichische Nationalbibliothek)
 • Akademia Dyplomatyczna (Diplomatische Akademie)
 • Austriacki Instytut Archeologiczny (Österreichisches Archäologisches Institut)
 • Instytut Badań Historycznych Austrii (Institut für Österreichische Geschichtsforschung)
 • Federalny Urząd Zabytków (Bundesdenkmalamt) oraz niektóre muzea
 • organizacje działające na rzecz promocji sportu dla osób niepełnosprawnych.

Możemy również odliczyć specjalne datki pieniężne na cele charytatywne na rzecz walki z ubóstwem i biedą w krajach rozwijających się czy pomoc ofiarom katastrof. Od 1 stycznia br. możliwe są także odliczenia darowizn dla organizacji działających na rzecz środowiska, ochrony przyrody i schronisk dla zwierząt. Lista organizacji, które można wspierać, znajdują się na stronach Austriackiego Ministerstwa Finansów (Bundesministerium für Finanzen).

Czym jest tzw. Kinderfreibetrag?

Od 2009 roku jako specjalny koszt w zeznaniu podatkowym można uwzględnić kwotę wolną od podatku ze względu na utrzymanie potomstwa, tzw. Kinderfreibetrag. Dotyczy to nie tylko dzieci mieszkających w Austrii, ale również dzieci krajów członkowskich Unii Europejskiej, czyli również Polski. W przypadku małżeństwa małżonek może jednorazowo z tytułu Kinderfreibetrag odliczyć sobie kwotę 220 €. Jeżeli o ulgę wnioskowaliby oboje rodzice, wtedy każde z rodziców może odliczyć sobie 132 €. Aby niniejszą ulgę uwzględnić w zeznaniu podatkowym, należy przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierać w Austrii na dziecko zasiłek rodzinny Familienbeihilfe.

piątek, 31 sierpień 2012 00:00

Podatek z Austrii. Chciałbym zapytać czy...

Dr Maria Fekter, minister finansów Austrii, uważa, że motto austriackiego systemu podatkowego powinno brzmieć: mniej, prościej i przyjaźnie dla rodziny. Efekt? Po naszym ostatnim wpisie otrzymaliśmy następne pytania.

Podążając za słowami pani minister, chcielibyśmy w tym materiale również w najbardziej prosty sposób rozwinąć temat podatku dochodowego w Austrii i odpowiadając na Państwa pytania – rozwiać wszelkie niepewności, a zatem...

Kto podlega opodatkowaniu w Austrii?

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, podobnie jak w Polsce i Niemczech, również w Austrii wyróżnia się osoby o ograniczonym i o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Podatnicy o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Austrii to z reguły osoby, które posiadają w Austrii miejsce stałego pobytu. Obywatelstwo danego kraju nie jest czynnikiem decydującym o tym, czy ktoś ma ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy tego kraju. Ograniczony obowiązek podatkowy mają osoby, które osiągnęły w Austrii dochody (np. jako osoba pobierająca renty socjalne), ale nie ma w tym kraju miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Jednak nawet w powyższym przypadku można mieć nieograniczony obowiązek podatkowy. Dotyczy to osób, które:

 • mają miejsce pracy lub stałego zamieszkania w Austrii powyżej 183 dni;
 • pracowały lub zamieszkiwały w Austrii poniżej 183 dni, ale ich austriacki dochód wyniósł 90% ogółu dochodów zarobionych w danym roku podatkowym;
 • dochody osiągnięte poza Austrią nie przekroczyły 11 000 €.

Jeżeli pracowaliście w Austrii poniżej 183 dni, konieczne zatem będzie wykazanie dochodów osiągniętych w Polsce (lub w innym kraju, w którym Państwo pracowali). Należy jednak pamiętać, że w przypadku pracy powyżej 183 dni, gdy już będziecie traktowani przez austriacki urząd jako osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym, gdy osiągnęliście dochody w Polsce lub innym kraju, również powinny być one wykazane. Zagraniczni pracownicy od pierwszego dnia pobytu w Austrii mogą być traktowani jako pracownicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Warunkiem jest umowa gwarantująca zatrudnienie na co najmniej sześć miesięcy.

Czy od każdego otrzymanego w Austrii euro muszę zapłacić podatek?

Nie wszystkie wynagrodzenia i świadczenia uzyskane w Austrii będą opodatkowane. Główne nie opodatkowane zyski to np. świadczenia rodzinne takie jak Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe. Wolne od podatku są również renty wypadkowe, dodatki opiekuńcze czy napiwki. Jako ciekawostkę nadmienimy, że także wygrane w Lotto są w Austrii wolne od podatku. Nie zachęcamy Państwa do grania, ale gdyby udało się wygrać, Finanzamt nie zabierze z wygranej ani centa.

Jaka jest różnica między Einkommensteuer a Lohnsteuer?

Einkommensteuer (podatek dochodowy) płacą podatnicy prowadzący działalność na własny rachunek. Lohnsteuer (podatek od wynagrodzeń) obowiązuje osoby zatrudnione w Austrii (pracownicy). Istotny jest tu fakt, że zarówno dla Lohnsteuer jak i Einkommensteuer obowiązuje ta sama skala podatkowa. Obowiązkiem wpłacania zaliczki na podatek Lohnsteuer obarczony jest pracodawca, który winien to czynić każdego miesiąca do 15 za miniony miesiąc.

Jaki podatek zapłacę?

Ponieważ w Austrii obowiązuje progresywna skala podatkowa, wysokość podatku będzie zależna od wysokości osiągniętego dochodu i w roku 2011 kształtuje się następująco:

 • Kwota wolna od podatku wynosi 12 000 € dla pracowników oraz 11 000 € w przypadku osób, które zdecydowały się na samozatrudnienie (prowadzą działalność gospodarczą).
 • 36,5% podatku dochodowego zapłacimy, gdy nasze dochody będą się mieściły między 11 001 € a 25 001 €.
 • 43,21% podatku dochodowego zapłacimy, gdy nasze dochody będą się mieściły w przedziale 25 001 € do 60 000 €.
 • 50% stawkę podatku zapłacimy, jeżeli nasze dochody przekroczą 60 000 €.

Z jakich ulg i odliczeń mogę skorzystać, wyliczając podatek?

W kraju Mozarta mamy możliwość wielu odliczeń zarówno od dochodu, jak i od podatku. Do najważniejszych z nich należą:

 • koszty utrzymania podwójnego gospodarstwa domowego ze względu na pracę oraz koszty dojazdów do rodziny (żona, dzieci)
 • poniesione koszty delegacji (w przypadku gdy nie otrzymali Państwo od pracodawcy wolnych od podatku kwot na pokrycie niniejszych kosztów);
 • koszty narzędzi oraz ubrań roboczych;
 • koszty kursów i przeszkoleń;
 • koszty kursów językowych;
 • literatura fachowa.

Można także skorzystać z kwoty ryczałtu poniesionych kosztów (Werbungskostenpauschale), która wynosi 132 €.

Należy pamiętać, że aby odliczyć sobie koszty, należy mieć na to odpowiednie rachunki, faktury i kwity. Niemniej jednak dokumentów potwierdzających poniesione koszty nie należy wysyłać do urzędu, lecz trzeba je przechowywać, ponieważ austriacki urząd skarbowy może się o nie upomnieć nawet do 7 lat.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu