Błąd
 • Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Piotr Wietrzykowski

Piotr Wietrzykowski

W firmie zajmuje się koordynacją spraw podatkowych związanych z pracą w Niemczech.

Założyciel niniejszego bloga i główny publicysta.

Absolwent Ekonomii na Politechnice Opolskiej.

Samozatrudnienie to nie tylko świetny sposób na zrealizowanie założonych celów czy zarobienie dużych pieniędzy. Dzięki swojej działalnosci można także popaść w tarapaty. Aby tak się nie stało, trzeba stać się „świadomym przedsiębiorcą”. Na co zatem należy zwrócić uwagę, decydując się na założenie firmy? Co należy poznać?

 

Zanim otworzymy Firmę

Otóż zanim się zdecydujemy na otwarcie działalności gospodarczej w Niemczech, powinniśmy dokładnie wiedzieć, że prowadzenie firmy w Niemczech niesie za sobą wiele wymogów, między innymi takich jak:
 
 • musimy zarejestrować działalność w Niemczech
 • należy prowadzić księgowość (wystawiać faktury, które muszą być zgodne z prawem podatkowym w Niemczech, i pilnować ich płatności)
 • koniecznością jest zawieranie umów-zleceń lub umów o podwykonawstwo z niemieckimi kontrahentami
 • negocjacje z kontrachentami
 • nieżatko także windykacja naleznosci za wykonene usługi
 • jeżeli prowadzimy firmę budowlaną, powinniśmy postarać się o otrzymanie zwolnienia z podatku budowlanego ewentualnie otrzymanie jego zwrotu
 • trzeba rozliczyć się z VAT-u i podatku dochodowego.

 

Przypadek z życia wzięty

O tym, że prowadzenie działalności może nieść za sobą przykre niespodzianki, na własnej skórze przekonał się jeden z naszych czytelników - pan Andrzej, który znalazł dla siebie pracę w firmie realizującej usługi budowlane. Mówiąc ściślej, otrzymał ofertę pracy w Niemczech przy wykończeniu kompleksu handlowego w Dreźnie. Głównym jego zadaniem miały być prace przy tzw. Trockenbau. Ponieważ w internecie można znaleźć wiele podobnych ofert, a wspomniany pan posiadał duże doświadczenie, postanowił zaryzykować. Okazało się jednak, że pracę miał wykonywać nie jako pracownik firmy, ale jako podwykonawca, który zobowiązany był do założenia swojej działalności gospodarczej. Dający pracę zobowiązali się wziąć na siebie wszystkie formalności związane z założeniem i prowadzeniem firmy. Pan Andrzej miał zatem możliwość w spokoju wykonywać swoją pracę, a ponieważ oferowane stawki były atrakcyjne, po krótkim namyśle postanowił podjąć ryzyko.
Pieniądze za wykonaną pracę wpływały regularnie, zarówno wynagrodzenie, jak i praca dawały wiele zadowolenia. Nowy przedsiębiorca, pochłonięty tym, co robił, wierzył, że czynności związane z prowadzeniem firmy również wykonywane są należycie. Niestety, po zakończeniu roku podatkowego do pana Andrzeja dotarła szokująca korespondencja – było to wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia rozliczenia. Otrzymane pismo zostało przekazane firmie, która przecież zobowiązała się do wykonywania wszelkich niezbędnych kroków prawno-księgowych. Po jakimś czasie urząd odezwał się ponownie. Tym razem była to decyzja, która nakazywała zapłacenie ponad 2500 € podatku dochodowego. Panu Andrzejowi nie było do śmiechu. Rozmówił się z szefem firmy, który zlecił mu pracę, ten zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy, ale... następnym pismem było upomnienie wzywające do zapłaty. Później zdarzenia potoczyły się lawinowo. Przyszło wezwanie od komornika, który informował, że był w domu pana Andrzeja, lecz go nie zastał i podał następny termin wizyty. Jednocześnie poinformował, że w przypadku gdyby znów go nie zastał, przybędzie z policją i wejdą do mieszkania!

 

Dlaczego doszło do powyższej sytuacji?

Ogólnie wiadomo, że osoby otrzymujące dochody powinny odprowadzić podatek dochodowy. Jednak pan Andrzej przebywał w Niemczech kilka miesięcy i jego dochody przy uwzględnieniu niepracującej żony nie powinny były przekroczyć kwoty wolnej od podatku. Cóż się okazało? Nikt w imieniu pana Andrzeja, pomimo wezwań, nie złożył zeznania podatkowego. Urząd wystawił decyzję na podstawie szacowanych dochodów i stąd powstała tak duża kwota dopłaty do podatku.

 

Planując działalność, pamiętajmy także…

Powyższy przypadek niestety nie jest odosobniony. Zakładając firmę w Niemczech, powinniśmy być świadomi, że istotny tu jest rzeczywisty fakt prowadzenia jej samodzielnie. W innym razie praca wykonywana na rzecz zleceniodawcy może zostać uznana za działalność pozornie samodzielną, co może prowadzić do nałożenia na nieuczciwą firmę kar finansowych. Przed zarejestrowaniem firmy powinniśmy również upewnić się, czy dla prowadzenia danej działalności w Niemczech nie jest konieczne uzyskanie właściwego pozwolenia i/lub koncesji. Będzie nam ona potrzebna, jeżeli zdecydujemy się na prowadzenie firmy związanej z gastronomią, transportem i handlem obwoźnym, ubezpieczeniami, handlem bronią, ochroną mienia, produkcją leków czy usługami dla osób niepełnosprawnych. Oprócz koncesji może być również konieczne spełnienie innych wymagań. Osoby wykonujące niektóre zawody muszą, prowadząc firmę, zdobyć uznanie swoich kwalifikacji zawodowych i/lub spełniać określone warunki finansowe. Pewne rodzaje rzemiosła można wykonywać pod warunkiem posiadania dyplomu mistrzowskiego.
 

Rejestracja firmy rzemieślniczej

Jeżeli prowadzimy firmę rzemieślniczą w Polsce i zdecydujemy się na wykonywanie działalności na terenie Niemiec, powinniśmy wiedzieć, że przed rozpoczęciem działalności firmy z krajów Unii Europejskiej, podobnie jak niemieckie firmy rzemieślnicze, podlegają wpisowi – w zakresie rzemiosła właściwego – do tzw. rejestru rzemieślników (Handwerksrolle). Takiego wpisu możemy dokonać, jeżeli przedłożymy tzw. Meisterprüfung (niemiecki dyplom mistrzowski) lub inny porównywalny dokument złożonego egzaminu ewentualnie posiadamy zezwolenie Ausnahmebewilligung (na zasadzie wyjątku) zgodnie §9 ustawy o rzemiośle.

 

 

 

 

 

 

Wojaże zagraniczne obfitują w przeróżne niespodzianki. Nie od dziś też wiadomo, że podróże kształcą. Jeżeli jednak spotyka nas coś złego, zawsze dzieje się to w najmniej odpowiedniej chwili, często z dala od domu i... powstaje niemały problem.

Opieka medyczna w krajach Unii jest bardzo droga i z pewnością niewiele osób byłoby stać na pokrycie kosztów pobytu w szpitalu z własnej kieszeni. Dlatego każdy, kto wybiera się za granicę na krótką wycieczkę, urlop lub w podróż służbową, powinien pamiętać o wyrobieniu sobie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Europäische Krankenversicherungskarte). Gdzie i jak ubiegać się o wspomnianą kartę, jakie prawa mają jej posiadacze – o tym wszystkim w dzisiejszym materiale.
 

Co można zyskać dzięki karcie

Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest dowodem zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów leczenia mającego miejsce w trakcie pobytu za granicą i – co ważne – niezbędnego z przyczyn medycznych. Dokument więc ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej podczas czasowego pobytu w innym państwie UE oraz sprawny zwrot kosztów leczenia. Karta gwarantuje bezpłatny lub tańszy dostęp do szpitali, przychodni i gabinetów stomatologicznych w 31 krajach. Z kolei instytucje danego państwa odpowiadające za stan zdrowia jego obywateli mają za zadanie zapewnienia właścicielowi karty niezbędnej opieki medycznej oraz leczenia, jakiego wymaga jego stan zdrowia, tak by mógł on kontynuować pobyt w danym kraju w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Istotne jest też to, by pacjent nie musiał skracać swojego pobytu i wracać do kraju zamieszkania w celu podjęcia leczenia.
 
Warte podkreślenia jest to, że we wszystkich państwach członkowskich karta ubezpieczenia zdrowotnego ma taki sam wzór, dzięki czemu lekarze i instytucje opieki zdrowotnej nie będą mieli problemu z jej rozpoznaniem.

 

Na jaki okres zostanie wydana karta EKUZ

To zależy od charakteru zatrudnienia i ubezpieczenia. Jeżeli jesteście osobami zatrudnionymi, prowadzącymi pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobieracie rentę lub jesteście studentami, kartę EKUZ otrzymacie na pół roku. Jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w powiatowym urzędzie pracy, kartę otrzymajcie na dwa miesiące. Emeryci otrzymają kartę na  5 lat. Okres ważności dokumentu będzie liczony od dnia złożenia wniosku w NFZ.

 

Jak wyrobić kartę

Jeśli dotąd nie wyrobiliście sobie wspomnianej karty z uwagi na koszty, jakie trzeba ponieść z chwilą jej wydania, to jest to marna wymówka. Karta jest bowiem bezpłatna, a każda osoba objęta oficjalnym systemem ubezpieczeń społecznych na terenie jednego z państw Unii Europejskiej ma pełne prawo do jej wyrobienia i posługiwania się nią. Wydatki poniesione na opiekę powinny być równe tym, które ponoszą obywatele danego kraju. W zależności od tego, gdzie jesteśmy zatrudnieni lub gdzie mieszkamy, podanie o kartę składamy do odpowiedniej instytucji. Osoby występujące o wydanie karty w Polsce powinni udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia i tam złożyć podanie. Odpowiednie podanie możemy złożyć w każdym oddziale wojewódzkim NFZ lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 
Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:
 
 • osoby zatrudnione powinny wziąć z sobą ostatni druk RMUA ewentualnie aktualną podstemplowaną książeczkę ubezpieczeniowa;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS oraz dowód ostatniej wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • emeryci muszą dostarczyć legitymację emeryta, ewentualnie ostatni odcinek pobranej emerytury;
 • osoby prowadzące działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS powinny przedłożyć zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

O czym należy wiedzieć

Posiadacz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego musi być świadom, że:
 
 • Każdy członek rodziny powinien mieć osobną kartę, dotyczy to również dzieci. Wiele dzieci wciąż nie ma karty, gdyż rodzice uważają, że ich karta pokryje koszty leczenia ich pociech.
 • Karta nie upoważnia do bezpłatnego leczenia w placówkach prywatnych.
 • Karta nie pokryje kosztów leczenia, jeżeli celem podróży było leczenie choroby.
 • Karta w żadnym wypadku nie zastępuje indywidualnego ubezpieczenia podróżnego.
Dlatego warto przemyśleć sprawę dodatkowego prywatnego ubezpieczenia na podróż, które otrzymamy prawie w każdej ubezpieczalni za stosunkowo niską kwotę.
 
 • Karta nie gwarantuje bezpłatnego transportu właściciela karty, który zachorował lub uległ poważnemu wypadkowi, do miejsca zamieszkania.
 • Mimo posiadania ważnej karty ubezpieczenia zdrowotnego może zajść konieczność pokrycia kosztów leczenia, które będzie można odzyskać dopiero po powrocie do domu (wtedy to należy domagać się zwrotu poniesionych kosztów).
 • Karty ważne są nie tylko na terytorium Unii Europejskiej, ale również w Islandii, Norwegii i Szwajcarii.
 • Fakt zamieszkiwania w Polsce nie przesądza o prawie do opieki zdrowotnej na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Osoby, które posługują się kartą w innych państwach członkowskich, mimo że straciły do niej uprawnienia, muszą się liczyć z obowiązkiem pokrycia kosztów leczenia, z którego skorzystały w innym kraju UE.

 

 

 

 

 

 

Różnice ekonomiczno-socjalne między Polską a Niemcami nadal są znaczące. W związku z tym spora część mieszkańców naszego kraju decyduje się na pracę w Niemczech. Ba, wciąż wyjeżdżają nowe osoby, które z tematem pracy nad Renem spotykają się po raz pierwszy. Prócz znalezienia zatrudnienia i mieszkania po przyjeździe czeka ich również sporo formalności. Co należy zrobić po przybyciu do Niemiec, by wszystko "dopiąć" i zorganizować?

 

Po pierwsze zameldowanie

Po przyjeździe do Niemiec powinniśmy jak najszybciej dowiedzieć się, gdzie znajduje się odpowiedzialny za nas ratusz (Rathaus) i tam się zameldować. Konieczne jest to między innymi po to, aby otrzymać numer podatkowy (Steuer-Identifikationsnummer). Po zameldowaniu się wysyłany jest do odpowiedniego urzędu wniosek o ten numer. Po jego otrzymaniu możemy w miejscowym urzędzie skarbowym (Finanzamt) wnioskować o “zastępczą kartę podatkową”. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie pracodawcy tego dokumentu, ponieważ zgodnie z informacją w nim zawartą (o tzw. klasie podatkowej – Lohnsteuerklasse) będzie obliczany podatek, który odprowadzony zostanie z naszej pensji. Jeśli pracodawca nie ma tego dokumentu, to ma obowiązek policzyć podatek z klasą nr VI, a wtedy będzie to dla nas “bolesne”!

 

Wyrobienie Sozialversicherungsnummer (SV-Nummer)

Sozialversicherungsnummer (numer ubezpieczenia społecznego) jest kombinacją liter i/lub cyfr służących do identyfikacji osób w systemie zabezpieczenia społecznego.
SV-Nummer uzyskujemy, kiedy pierwszy raz zaczynamy pracę w Niemczech. Wówczas pracodawca melduje nas w kasie chorobowej (Krankenversicherung, np. AOK). Następnie otrzymujemy z instytucji rentowej (Rentenvesicherungsträger) tzw. Sozialversicherungsausweis i to właśnie na nim widnieje nadany nam SV-Nummer. Ten właśnie Sozialversicherungsausweis (niekiedy wystarczy sam SV-Nummer) zawsze należy przedkładać nowemu pracodawcy. Przy nowym zatrudnianiu otrzymujemy tzw. Sozialversicherungsanmeldung, a przy opuszczaniu firmy lub po każdym zakończonym roku kalendarzowym Sozialversicherungsabmeldung. Szczególnie ten ostatni to bardzo ważny dokument, ponieważ informuje o czasie zatrudnienia w danym zakładzie i o osiągniętych dochodach brutto. Na podstawie tych danych w przyszłości będziemy otrzymywać świadczenia emerytalne z Deutsche Rentenversicherung. Dlatego ważne jest, aby dokument ten zachować.

 

Ubezpieczenia zdrowotne

Jedną z istotniejszych spraw przy podejmowaniu pracy w Niemczech jest ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung). Jeśli rozpoczynamy pracę jako pracownik, to zostajemy automatycznie przez pracodawcę zgłaszani w jednej z państwowych kas chorych (GKV-Gesetzliche Krankenversicherung). Jeśli przekroczymy odpowiednią kwotę zarobków, możemy przejść do prywatnej kasy chorych (PKV-Private Krankenversicherung).
Do państwowego systemu ubezpieczeń może wejść każdy, a składki naliczane są procentowo od dochodu. Ubezpieczenie prywatne na dzień dzisiejszy posiada niewiele ponad 10% osób mieszkających w Niemczech. W tym wypadku składki kształtuje wiele czynników. Ogólnie można jednak przyjąć, że zależą one od płci, wieku, stanu zdrowia i zawodu osoby ubezpieczonej. Osoba ubezpieczona państwowo z tytułu korzystania ze świadczeń medycznych musi niestety ponieść dodatkowe koszty. Kwartalnie za świadczenia trzeba dodatkowo zapłacić 10 euro. W przypadku leczenia szpitalnego – 10 euro dziennie, jednak maksymalnie przez 28 dni. Najbardziej znane kasy państwowe to: AOK, BKK, IKK, BEK, DAK i KKH. Wszystkie osoby ubezpieczone w GKV mają zasadniczo takie same prawa do świadczeń. PKV to zwykle szerszy zakres ubezpieczeń, co jednak nie musi oznaczać że jest ono korzystniejsze.
 

Założenie konta

Podróżując między Niemcami a Polską, lepiej i bezpieczniej trzymać pieniądze na rachunku bankowym. Można oczywiście wynagrodzenie przelewać do Polski, jednak konto w Niemczech ułatwi nam wiele codziennych czynności. Dla dużej części firm w Niemczech jest z przyczyn technicznych (możliwość automatycznych przelewów wypłat) bardzo ważne, aby posiadali Państwo konto w banku niemieckim. Z powodu różnych oczekiwań i różnych ofert banków nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakim banku warto założyć sobie konto. Obok banków komercyjnych dużym zainteresowaniem cieszą się tak zwane Sparkassen, które prowadzone są przez lokalne władze. Zakładając konto, trzeba zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań:
 
 • Ile będzie kosztowała obsługa konta, w tym koszty przelewu do Polski.
 • Czy otrzymam prawo do debetu (Dispositionskredit) i jakie są jego koszty.
 • Czy od razu otrzymam kartę elektroniczną.
 • Czy w mojej okolicy jest bankomat, ewentualnie z jakich bankomatów będę mógł korzystać.
 
Aby założyć konto w Niemczech, potrzebny będzie dowód oraz dowód zameldowania na terenie Niemiec.
 

Zasiłki rodzinne Elterngeld/Kindergeld

Wyjeżdżając do pracy za granicę, warto także zorientować się, czy w Państwa przypadku możliwe będzie otrzymywanie świadczeń rodzinnych, jak zasiłek rodzinny (Kindergeld) czy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem Elterngeld. Nie chcielibyśmy się na ten temat rozpisywać, ponieważ był on już wcześniej podejmowany. Jeszcze raz jednak uczulamy, żeby rozważyć skorzystanie z tych możliwości, ponieważ w skali roku są to duże dodatkowe pieniądze.

 

 

 

 

 

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu